KNAB konstatējis, ka Legziņam daļēji piederošā SIA "Malevss" laikā no 2013.gada 13.jūnija līdz 2014.gada 3.martam saņēmusi Ogres novada domes pasūtījumus par ēdināšanas pakalpojumiem Ogres novada domes vajadzībām bez atklāta konkursa.

Likumā noteiktie komercdarbības ierobežojumi paredz, ka pašvaldību domju deputāti nedrīkst būt tādas komercsabiedrības dalībnieki vai akcionāri, kas saņem attiecīgās pašvaldības pasūtījumus par iepirkumiem tās vajadzībām, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.

Tāpat Legzdiņš pašvaldību nebija informējis, ka viņš ir SIA "Malevss", kas saņem pašvaldības pasūtījumus par iepirkumiem, dalībnieks.

Kā atbildību mīkstinošs apstāklis ņemts vērā tas, ka Legzdiņš šogad janvārī ar Ogres novada pašvaldību noslēdza vienošanos par līguma starp Ogres novada pašvaldību un SIA "Malevss" laušanu.

KNAB secināja, ka Legzdiņš pārkāpumu izdarīja aiz neuzmanības, neapzinoties tālāko seku iestāšanos.

Par valsts amatpersonai likumā noteikto komercdarbības ierobežojumu pārkāpšanu Legzdiņam piemērots 120 eiro naudas sods.