Par pamatu šāda lēmuma pieņemšanai ir kļuvis audita atzinums par pašvaldības policijas pārvaldes darbībā konstatētajiem trūkumiem un darba grupas ziņojums. Pašvaldības policijai tiek pārmesta nodaļu uzdevumu un funkciju dublēšanās, joprojām neveiktie pasākumi neapmaksāto sodu kontroles jomā, Iekšlietu ministrijā apstiprināta vienota parauga formas tērpa neesamība, kā arī atsevišķos plašsaziņas līdzekļos izskanējusī pašvaldības policijas darbības kritika.

Tāpat pašvaldības policijai tikusi pārmesta nepietiekami aktīva iesaistīšanās cīņā pret "legālajām narkotikām", nepietiekami rezultatīva cīņa ar nelegālo cigarešu un alkohola tirdzniecību, vājā sadarbība ar dzīvojamo māju un sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem. Sūdzības par pašvaldības policijas darbu esot ienākušās arī no pilsētas iedzīvotājiem.

2014.gadam apstiprinātajā Rēzeknes pašvaldības budžetā izdevumi pašvaldības policijas uzturēšanai plānoti 363 747 eiro apmērā, tajā skaitā 275 994 eiro paredzēti pašvaldības policijas darbinieku atlīdzībai, bet 40 903 eiro – preču un pakalpojumu apmaksai. Līdzīgs finansējums pašvaldībai bijis arī iepriekšējos gados. Pēc pašvaldības vadības domām, pašvaldības policijas pārvaldes finansēšana esot nelietderīga pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošana.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs (SC) savā 11.februāra intervijā pilsētā skanošajai "Krievijas Hītu" radio atzina, ka daudzi pilsētas iedzīvotāji diezgan kritiski vērtē policijas darbu. Visbiežāk sūdzības tiekot saņemtas par nepietiekami operatīvu reakciju uz iedzīvotāju lūgumiem un priekšlikumiem. Tāpat cilvēki sūdzējušies par to, ka policija uzreiz liek sodus tā vietā, lai veiktu preventīvo darbu.

Lai arī viņam šajā sakarā bijis diezgan daudz pārrunu, tostarp arī ar pašvaldības policijas priekšnieku Aivaru Stalidzānu, kurš ar tiesas lēmumu patlaban ir atjaunots savā amatā, sasniegt vēlamo rezultātu neesot izdevies, joprojām trūkst saiknes starp policijas darbu un pilsētnieku vajadzībām.

"Situāciju vēl vairāk pastiprina tas, ka pašreizējais policijas priekšnieks sabotē darbu un nepilda savus pienākumus, kā rezultātā Pašvaldības policijas pārvalde ir iestāde bez vadītāja un skaidra darbības plāna," teica Bartaševičs.

Opozīcijā esošais Rēzeknes pilsētas domes deputāts Jāzeps Korsaks pieļāva iespēju, ka plānotā pašvaldības policijas likvidācija varētu būt arī sava veida mēģinājums izrēķināties ar tās priekšnieku, kurš caur tiesāšanos ir panācis atjaunošanu amatā.

Arī darba grupas slēdziens nevieš deputātā īstu pārliecību par šāda lēmuma nepieciešamību. "Izvērtējot Stalidzāna darbību, pirms viņa atlaišanas no amata arī strādāja darba grupa. Kāds bija tās darbības rezultāts? Tiesa atzina, ka policijas priekšnieks no ieņemamā amata ticis atbrīvots nelikumīgi," atgādināja Korsaks.

"Ja jau policijas priekšnieks pēc pašvaldības vadītāja domām strādā slikti, tad ir jāpanāk viņa darbības uzlabošana vai priekšnieka maiņa, nevis jālikvidē pašvaldības policija. Kāda situācija pilsētā būs pēc diviem trim mēnešiem? Kas sekos suņu un kaķu uzturēšanas noteikumu ievērošanai, zāles pļaušanai, kas izbrauks uz ģimenes skandāliem un palīdzēs bāriņtiesas darbiniecēm apsekot tā saucamās nelabvēlīgās ģimenes?" neizpratnē ir Korsaks.

Aktuāls ir arī jautājums par pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu tērēšanu. Atlaižot policijas darbiniekus, pabalstos vien pašvaldībai būs jāizmaksā 63 000 eiro. Ja pēc kāda laika tiks izlemts atjaunot pašvaldības policijas darbību, pašvaldībai atkal gaidāmi tiesu darbi un papildus izdevumi, skaidro deputāts.

Jau ziņots, ka 10.janvārī, izpildot Augstākās tiesas spriedumu, Bartaševičs parakstīja rīkojumu par Stalidzāna atjaunošanu Rēzeknes Pašvaldības policijas pārvaldes priekšnieka amatā.

Ar Rēzeknes domes lēmumu no Pašvaldības policijas pārvaldes priekšnieka amata Stalidzāns tika atbrīvots 2012.gada oktobra beigās pēc Darba likuma 101.panta 1.daļas 2.punkta - darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību. Stalidzānam ticis pārmests, ka viņš nav pienācīgi pildījis amata aprakstā noteiktos pienākumus.

Stalidzāns iepriekš kritiski vērtēja minēto pašvaldības lēmumu, jo uzskata, ka pašvaldības deputātu balsojums par viņa atbrīvošanu no amata ir bijis izdevīgs Bartaševičam, kurš šajā amatā vēloties redzēt "savu cilvēku".

Pašvaldības policijas pārvaldes likvidācijas rezultātā darbu zaudēs 28 personas.
Likvidējot Pašvaldības policijas pārvaldi, tai noteiktos uzdevumus paredzēts uzticēt pildīt citām pašvaldības amatpersonām atbilstoši kompetencei amata pienākumu ietvaros, kā arī sadarbojoties ar Valsts policiju izpildīt likumā "Par policiju" noteiktās funkcijas.

Galīgo lēmumu šajā jautājumā plānots pieņemt Rēzeknes pilsētas domes sēdē 28.martā.

Pašvaldības policiju Rēzeknē tika izveidota un sabiedrisko kārtību sāka nodrošināt 1993.gadā, kopš 2007.gada tā darbojas kā juridiski patstāvīga persona. Pašvaldības kompetencē ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, žūpības un netiklības apkarošana, pašvaldības saistošo noteikumu izpildes nodrošināšana, kā arī virkne citu pienākumu.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!