Dome nolēma, ka ēdnīcas ēkas, garāžas noliktavas un garāžas Ieriķu ielā īpašniekam četru mēnešu laikā būs jāizstrādā nepieciešamā dokumentācija un jāsāk ēku demontāža, bet sešu mēnešu laikā darbi būs jāpabeidz. Savukārt triju administratīvo ēku, katlumājas un šķūņa Pētersalas ielā saimniekam demontāža ir jāsāk triju mēnešu laikā un jāpabeidz sešu mēnešu laikā.

Tāpat Torņakalna ielas ēkas īpašniekam mēneša laikā jānodrošina ēkas nepieejamība un jāinformē RD Īpašuma departaments par izvēlēto ēkas sakārtošanas veidu – konservāciju vai demontāžu, sešu mēnešu laikā jāizstrādā nepieciešamā dokumentācija un jāsāk ēkas sakārtošanas un būvbedru aizbēršanas darbi, kuri jāpabeidz deviņos mēnešos. Ja termiņi netiks ievēroti, graustu nojauks par RD līdzekļiem, tos piedzenot no īpašnieka, uzsvēra domē.

Ja graustu īpašnieki noteiktajos termiņos nesakārtos īpašumus, RD to darīs piespiedu kārtā, pēc tam piedzenot izdevumus no ēku īpašniekiem.

Apsekojot ēkas Ieriķu ielā, secināts, ka tās atrodas sliktā tehniskā stāvoklī un to turpmāka pilnvērtīga ekspluatācija ir iespējama, tikai renovējot ēku galvenās konstrukcijas ‒ pamatus, mūra ārsienas un jumta konstrukciju. Konstatēts, ka ēkas apdraud sabiedrisko drošību, jo tās atrodas pie ielas, pa kuru notiek intensīva transporta satiksme un gājēju kustība, kā arī blakus iepirkšanās centram "Domina" un degradē Rīgas pilsētas ainavu.

Secināts arī, ka ēkas Pētersalas ielā laika apstākļu, ugunsgrēku un cilvēku darbības dēļ ir fiziski un morāli nokalpojušas, tehniskais nolietojums izsmelts. Būves ir avārijas stāvoklī un zaudējušas savu telpisko noturību, kā arī apdraud trešo personu veselību un dzīvību.

Savukārt ēka Torņakalna ielā, kas ir bijušais ražošanas korpuss, ir brīvi pieejama, tajā mēdz uzturēties nepiederošas personas, tā rada draudus apkārtējiem un degradē pilsētas ainavu. Ēkas tuvumā atrodas arī vairākas būvbedres.

Saskaņā ar domē sniegto informāciju kopš pērnā gada augusta Rīgā ir sakārtots vai nojaukts 61 objekts, un RD lēmumi par piespiedu sakārtošanu pieņemti par pilsētas teritorijā esošajiem 16 bīstamākajiem privātīpašniekiem piederošajiem graustiem. Lielākā daļa objektu ir nojaukti vai konservēti, bet izpildes procesā ir septiņi. Grausti tiek aplikti ar dubultu nekustamā īpašuma nodokļa likmi – 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.