Konkursā par tiesībām veikt Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi tika saņemti trīs pretendentu pieteikumi, no kuriem par labāko un nolikumā noteiktajiem kritērijiem atbilstošāko piedāvājumu atzīts SIA "Nams" pieteikums.

Konkursā piedalījās arī SIA "Arhitekta J.Pogas birojs" un "Basler & Hofmann Deutschland GmbH".

Kongresu nama tehniskā projekta izstrādes līgumcena ir 347 500 latu, neieskaitot pievienoto vērtības nodokli. Projekts būs jāizstrādā septiņu līdz desmit mēnešu laikā.

Rekonstrukcijas mērķis ir, maksimāli palielinot skatītāju sēdvietu skaitu zālē, iegūt savstarpēji vienotu daudzfunkcionālas zāles un rekreācijas telpu risinājumu, kas kopā ar modernākajām apskaņošanas un akustisko sistēmu tehnoloģijām nodrošinātu visplašākās iespējas dažādu pasākumu organizēšanai - gan populārās un simfoniskās mūzikas koncertus, gan runas priekšnesumus, konferences, kongresus, skaidroja Luksa.

Plānots, ka jaunajā zālē būs ne mazāk kā 1400 vietu, vienlaikus nodrošinot tādus skatuves izmērus, lai vienlaicīgi uz tās netraucēti varētu izvietot pilna sastāva simfonisko orķestri - ne mazāk kā 120 izpildītājus - vai kori - ne mazāk kā 100 izpildītājus.

Kongresu nama rekonstrukcijas gaitā plānots saglabāt nama fasādi un galvenos interjera elementus.

Kongresu nama rekonstrukcija tiks īstenota līdz 2014.gadam par "Rīgas namu" līdzekļiem.