Smiltenes Jauniešu dome piedalījās Smiltenes novada domes projektā "Jauniešu centrs "Miteklis" - radošs, aktīvs, sportisks un veselīgs". Smiltenes novada dome ar Izglītības un zinātnes ministriju 2013. gada 10. maijā noslēdza līgumu par projekta realizāciju, un tam tika piešķirts finansējums 3653 latu apmērā.

Jauniešu iniciatīvu centra "Miteklis" materiāli tehniskā bāze papildināta ar vingrošanas nodarbību inventāru, šaha nodarbību inventāru, kā arī centrā izveidots jauniešu informācijas punkts. Iegādāts dators un aprīkojums, lai varētu papildināt centra pakalpojumu klāstu un pilnveidotu jaunatnes iniciatīvu centra darbību. Centrā arī atjaunots galda spēļu piedāvājums.

Tika iemēģināti gan jaunie vingrošanas paklāji, gan jaunās galda spēles.

Jaunieši sāka diskutēt par jauniešu saturīga brīvā laika popularizēšanu un Smiltenes jauniešu domes atpazīstamību interneta vidē un sociālajos portālus. Tika nolemts ar pašu jauniešu spēkiem izveidot Smiltenes novada mājas lapā sadaļu jauniešiem un izveidot kontus zināmos sociālos tīklos, piemēram, "tviterī" un "draugiem.lv". Tagad tas ir iespējams, jo jauniešu rīcībā ir jaunā datortehnika.

JIC "Miteklis" izveidots 2007. gadā. Te savu brīvo laiku var pavadīt Smiltenes pilsētas un apkārtnes jaunieši, spēlējot dažādas galda, kā arī šajā centrā ir īstenoti dažādi jauniešiem interesanti un saistoši projekti, notikuši Alternatīvās mūzikas projekti un koncerti.

Smiltenes jauniešu domei ir nākotnes ieceres par JIC "Miteklis" darbības aktivizēšanu, kā viena no plānotām iecerēm ir 2014. gadā uz centrā bāzes organizēt novada jauno talantīgo jauniešu darbu izstādi un citu talantu parādīšanu.

Smiltenes Jauniešu dome aicina savam pulkam pievienoties visus jauniešus, kuri šajā gadā vēlas darboties Smiltenes novada jaunatnes dzīves dažādošanā. Iknedēļas sapulces notiek katru trešdienu Smiltenē, Dārza ielā 3, Smiltenes novada domes zālē pulksten 16.