Vairākas pašvaldības, kas iesniedza projektu pieteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētajā atklātajā projektu konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" 2. kārtā, saņēmušas akceptu par līdzekļu piešķiršanu. Tādēļ daudzās pašvaldībās jau šobrīd pilnā sparā noris darbi – tiek demontēts vecais ielu stabu apgaismojums un ievilkti jauni kabeļi, uzstādi jauni stabi un nomainīti gaismas elementi, lai ierīkotu mūsdienīgu LED apgaismojumu. Visiem darbiem jābūt pabeigtiem jau līdz šī gada 30. augustam. Aptuvenie aprēķini liecina, ka atsevišķās pašvaldībās varētu tikt nomainīts līdz pat 20% esošās apgaismojuma infrastruktūras.

Plānots, ka 70% no projekta kopējām izmaksām segs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) programmas ietvaros, savukārt 30% finansēs pati pašvaldība.

Pašvaldību iesniegtie tehniskie projekti un veiktā ekonomiskā analīze apstiprina, ka LED apgaismojums palīdzēs pašvaldībām samazināt elektroenerģijas patēriņu.

Aptuveni pirms pieciem gadiem Latvijā atsevišķās pašvaldībās tika realizēti izmēģinājuma projekti - esošais ielu apgaismojums nomainīts pret LED. Diemžēl vairāki projekti izrādījās neveiksmīgi, iespējams, tāpēc, ka tika izmantoti Ķīnā ražoti lēti un nepārbaudīti LED gaismekļi, kam bija daudz trūkumu – pietrūka spilgtuma, gaismas vienmērības un izkliedētības. Turklāt tie patērēja daudz vairāk elektroenerģijas, nekā bija iepriekš plānots un uzrādīts aprēķinos. Tāpēc, ietekmējoties no negatīvās pieredzes, daudzas pašvaldības ilgstoši šaubījās, vai ir lietderīgi un ekonomiski izmantot LED ielu apgaismojumā.

"Es tomēr vēlētos mudināt pašvaldības mainīt savus priekšstatus par LED un apsvērt iespēju nomainīt esošo apgaismojumu pret daudz ekonomiskākām un praktiskākām LED tehnoloģijām. Tad īpašu ekonomiju justu pašvaldības, kur joprojām lieto pirms vairākiem gadu desmitiem iepirktas spuldzes, kas ir kļuvušas ārkārtīgi neizdevīgas. Šobrīd no kopumā apmēram 80 tūkstošiem pašvaldībās esošajiem ielu apgaismojuma objektiem 6-8 tūkstošos objektu esošās nātrija un dzīvsudraba spuldzes jau ir nomainītas pret LED. Pašvaldības, kas pārliecinājušās par LED ekonomiskumu un praktiskumu, plāno nomainīt arī pārējo veco ielu apgaismojumu. Pēdējos gados LED tehnoloģijas tik tiešām ir attīstījušās un turpina attīstīties milzu soļiem. Ir uzlabots gaismas spilgtums, izkliedētība, vienmērība, samazināts elektroenerģijas patēriņš. Taču pats galvenais LED spuldzes ir kļuvušas lētākas - pat par 30 – 50 procentiem," savu viedokli pauž uzņēmuma "ArkiLED" LED apgaismojuma projektētājs Deniss Kiseļovs.

Latvijā šobrīd valda dažādi mīti par LED tehnoloģijām, piemēram, daudzi tirgotāji apgalvo, ka ar LED elektroenerģijas patēriņu iespējams samazināt līdz 80-90%.

"Tas ir populisms," uzsver Kiseļovs. Tik lielu elektroenerģijas ietaupījumu ar LED tehnoloģijām nav iespējams iegūt. Pašlaik vairākās Latvijas pašvaldībās, nomainot esošās dzīvsudraba spuldzes pret LED, elektroenerģijas patēriņu ir izdevies samazināt pat līdz 60%, savukārt, nomainot salīdzinoši jaunākās nātrija spuldzes, elektroenerģijas ietaupījums ir apmēram 40%. Vēl lielāku elektroenerģijas ietaupījumu – līdz pat 65% varētu iegūt, ielu apgaismojumā izmantojot LED gaismekļus, kam var regulēt spilgtumu, un noteiktās diennakts stundās to samazināt. Pašvaldībām, kas ir progresīvas domāšanā un atvērtas jauniem, mūsdienīgiem risinājumiem, ieguldījums LED apgaismojumā atmaksāsies 4-5 gadu laikā."