Viņi gan nodevās sirsnīgām sarunām, gan izdziedājās, gan arī pārbaudīja attapību matemātikas uzdevumos.

Iepriekšējos gados Labestības brokastis apmeklēja ap 30 senioru, bet šī reize apmeklējuma ziņā bija viskuplākā – Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā ieradās 40 vientuļie sirmgalvji, kuri jau pārkāpuši 80 gadu slieksnim. Un viņu acīs varēja redzēt, ka šie patiešām bija svētki.

Sirmgalvjus uzrunāja Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Pētersone, kas brokastu dalībniekiem sacīja paldies par to, ka viņi vienkārši ir šajā pasaulē.

Bet Adventistu draudzes mācītājs Tālivaldis Vilnis atgādināja Bībeles vārdus "sirmas galvas priekšā tev būs piecelties" un norādīja, ka bez šīs paaudzes mūsu Latvija patlaban būtu gluži citāda, jo daudz ēku un lietu tapušas, tieši pateicoties viņiem. Turklāt viņu sirds mīlestības un dzīves gudrības priekšā tiešām vērts noliekt galvu.

"Mēs vēlamies cilvēkiem pateikt paldies par viņu mūža devumu, par to, ka mēs varam dzīvot savu dzīvi un piepildīt savus sapņus, jo šie cilvēki mums ir devuši ļoti labu pamatu tam," sacīja Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja.

Pasākuma dalībniekiem kopā ar Ivetu Sērumu un Vilni Bumbieru bija iespēja atgriezties skolas solā un aizvadīt trīs mācību stundas: literatūrā viņi minēja mīklas, matemātikā šķetināja teksta uzdevumus, bet dziedāšanā tika izveidots zaļais un oranžais koris ar visiem diriģentiem priekšgalā.

Pasākums noslēdzās ne tikai ar dziesmu par skaisto jaunību, bet arī ar sirmgalvju vēlējumiem. Viņi cits citam vēlēja dvēseles mieru un aicināja kustēties, kustēties un vēlreiz kustēties, bet, ja paliek grūti, vienalga iet uz priekšu un turēties pasaulei pie rokas!

"Bija reti jauki!" tā, dodoties mājup, sacīja dakteris Jānis Gailītis. Labus vārdus Talsu novada fondam un brīvprātīgajiem veltīja arī pārējie sirmgalvji, kas atzina, ka ir ļoti pateicīgi par viņiem izrādīto uzmanību.

Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fondam, katrs pasākuma dalībnieks dāvinājumā saņēma svētku paciņu ar kafiju, cepumiem, saldumiem, upeņu ievārījumu un šprotēm. Tās ir lietas, kurām ikdienā no pensijas ne vienmēr senioriem izdodas atlicināt līdzekļus.

Savukārt sirmgalvjiem, kuri 2. novembrī nevarēja ierasties uz brokastīm, brīvprātīgie svētku paciņas nogādās mājās. Pavisam valsts svētku ieskaņā pakas saņems 250 sirmgalvji Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā.