Tā kā obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise jeb mums visiem zināmā OCTA, nepieciešama katram šoferim, kurš ar transportlīdzekli piedalās satiksmē, ir jāzina, par ko maksājam, proti, jāsaprot, kā veidojas OCTA polises cena. Aprēķinot OCTA prēmiju internetā pieejamos kalkulatoros, var secināt, ka apdrošināšanas kompāniju piedāvātais piedāvājums ir atšķirīgs.

Visbiežāk, aprēķinot OCTA polises prēmiju, apdrošinātāji ņem vērā dažādus kritēriju kopu, tai skaitā transportlīdzekļa īpašniekam jeb lietotājam piešķirto Bonus Malus klasi.

Bonus Malus (BM) klase atspoguļo transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēsturi. BM sistēmā esošās personas tiek klasificētas, vadoties pēc vairākiem kritērijiem.

Bonus Malus sistēmā ietilpst 17. klases. Pirmajai no tām ir piešķirts augstākais risks, savukārt septiņpadsmitajai – zemākais. Klases ir iedalītas šādi:

  • Malus klase no 1 līdz 5 klasei – apdrošināšanas riska palielinājums. Tās piešķir transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir vainojami ceļu satiksmes negadījumos;
  • Bonus klase no 6 līdz 17 klasei – apdrošināšanas riska samazinājums.
  • 6. klase – tā saucamā sākuma klase, kurai nav noteiktu risku. Šo klasi piešķir ikvienam transportlīdzekļa īpašniekam, kuram nav OCTA vēstures un kurš polisi iegādājas pirmo reizi.

Kāda saistība ir starp Bonus Malus klasi un OCTA polises cenu? Ļoti vienkārši – Bonus Malus sistēma paredz, ka transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri brauc bez negadījumiem, OCTA polise izmaksās lētāk, nekā īpašniekiem, kuri izraisa ceļu satiksmes negadījumus. Lai arī šis princips attiecas uz ikvienu šoferi, ne visi zina, ka Bonus Malus klase ikvienam auto īpašniekam tiek pārrēķināta reizi gadā – 15.septembrī. Pārrēķinot šo klasi, tiek ņemts vērā:

  • Kopējais apdrošināšanas dienu skaits (dienu skaits, kad polise ir bijusi aktīva) pēdējo vienpadsmit gadu laikā, kad iegādātas apdrošināšanas polise. Gada laikā ir jābūt vismaz 275 dienām lai paaugstinātos BM klase.
  • Ceļu satiksmes negadījumu skaits pēdējo vienpadsmit gadu laikā.

Bonus Malus klase nav tiešā veidā saistīta ar soda punktiem, kuri piešķirti autovadītājam. Turpretī nozīmīga loma ir pārkāpumiem, kuru rezultātā ir iestājušies apdrošināšanas gadījumi. BM klasi var pazemināt ikviens ceļu satiksmes negadījums, kurā šoferis ir atzīts par vainīgu un tā rezultātā ir nodarīti zaudējumu trešās personas mantai, veselībai.

Tomēr BM klase nav vienīgais faktors, kas ietekmē OCTA polises cenu.

Ņemot vērā to, ka Latvijā ir daudz apdrošināšanas kompāniju, katra no tām cenšas pievērst katram savam klientam nedalītu uzmanību, kā arī izmanto detalizētākus un īpaši pielāgotus kritērijus, lai noteiktu polises cenu. Taču visbiežāk OCTA polises cenu ietekmē šie faktori:

  • Polises darbības termiņš – ņemot vērā OCTA likumu apdrošinātājiem ir jāpiedāvā polises darbības termiņus no trim līdz divpadsmit mēnešiem, jāņem vērā, ka vienmēr izdevīgāk būs iegādāties polisi, kura darbojas ilgāku laika posmu;
  • Transportlīdzekļa dati – tajos ietilpst plašs saraksts ar dažādiem, transportlīdzekli raksturojošiem lielumiem. Transportlīdzekļa tips (vieglā automašīnas apdrošināšana būs lētāka nekā kravas automašīnas), dzinēja jauda utt.;
  • Informācija par transportlīdzekļa īpašnieku – viens no OCTA aprēķina faktoriem var būt vieta, kur ir deklarēts transportlīdzekļa īpašnieks. Ja transportlīdzekļa īpašnieka deklarētajā dzīves vietā ir aktīvāka un intensīvāka satiksme, piemēram, lielpilsētā, OCTA cena būs augstāka, jo šajā teritorijā pastāv lielāks risks, iekļūt ceļu satiksmes negadījumos;
  • Transportlīdzekļa īpašnieka vecums ir arī viens no parametriem, kas tiek izmantos aprēķinot OCTA polises prēmiju. Dažkārt apdrošināšanas kompānijas uzskata, ka arī šofera vecums ir pietiekami nopietns faktors, lai to ņemtu vērā, aprēķinot OCTA cenu – vadītājiem, kuri brauc pie stūres ilgāku laika periodu un neizraisa ceļu satiksmes negadījumus, polise var būt lētāka.

Nereti cenu par obligātās apdrošināšanas polisi var ietekmēt arī transportlīdzekļa īpašnieka juridiskais statuss, proti, ja vēlēsities apdrošināt uzņēmuma automašīnu, polises cena būs augstāka nekā tad, ja apdrošināšana būs nepieciešama fiziskai personai.

Šādi ir populārākie kritēriji, kurus apdrošinātāji ņem vērā, nosakot OCTA cenu. Tomēr vēl ir vairāki citi nosacījumi, kurus katrs uzņēmums var izvirzīt pēc saviem ieskatiem.