Pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem darbaspēka izmaksas palielinājās par 7,8 %.

Pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem straujāk (par 18,7%) vienas stundas darbaspēka izmaksas auga citu pakalpojumu nozarē, kas ietver sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonta, ķīmisko tīrītavu, frizieru, skaistumkopšanas, apbedīšanas un citu pakalpojumu nozares. Enerģētikas nozarē izmaksas kāpa par 17,6 %, izglītībā – par 9,7 %, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē – par 9,6 % un ieguves rūpniecībā – par 9,2 %.

CSP norāda, ka darbaspēku izmaksu kāpumu šajās nozarēs (izņemot ieguves rūpniecību), ietekmēja darba samaksas un neregulāro samaksu, piemēram, prēmiju pieaugums. Enerģētikas nozarē pieaudzis sociālo iemaksu apjoms, bet citu pakalpojumu, kā arī administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē kāpušas darba devēju izmaksāto pabalstu summas.

Darbaspēka izmaksas stundā ietekmē ne tikai darba samaksas un pārējo darbaspēka izmaksu pārmaiņas, bet arī nostrādāto stundu svārstības gada laikā, skaidro CSP. Lai gan nostrādātās stundas samazinājās gan citu pakalpojumu, gan ieguves rūpniecības nozarē, to izmaiņas vairāk ietekmēja ieguves rūpniecības vienas stundas darbaspēka pārmaiņas.

Vismazākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums bija transporta un uzglabāšanas nozarē – 1,3 %, kā arī mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – 2,5 %. Šajās nozarēs darba samaksas un pārējo darbaspēka izmaksu kāpums bija neliels, savukārt straujāk pieauga nostrādātās stundas.

2016. gada ceturtajā ceturksnī visaugstākās vienas stundas darbaspēka izmaksas bija finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē – 15,35 eiro, informācijas un komunikācijas pakalpojumos – 11,90 eiro, enerģētikas nozarē – 10,74 eiro, valsts pārvaldē – 9,58 eiro un ieguves rūpniecībā – 9,44 eiro.

Savukārt zemākās darbaspēka izmaksas stundā bija izmitināšanas, ēdināšanas nozarē – 4,98 eiro, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – 6,05 eiro, citu pakalpojumu un izglītības nozarēs – 6,18 eiro, kā arī operācijās ar nekustamo īpašumu – 6,43 eiro.

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas, skaidro CSP. Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar nostrādāto stundu skaitu. Plašāku informāciju par darbaspēka izmaksām Latvijā var skatīt šeit.