1. janvārī stājās spēkā regulatora pieņemtie Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi, kas paredz jaunu kārtību, kā galalietotājus informēt par paaugstinātu tarifu izsaukumiem.

Komersantam, kas izsaukumam uz cita komersanta tīklu piemēro paaugstinātu tarifu, kas pārsniedz SPRK noteikto tarifa slieksni – 2,98 centus (bez PVN) par izsaukuma minūti, ir pienākums pirms savienojuma atskaņot balss paziņojumu par paaugstinātu tarifu.

Gadījumā, ja komersants izsaukumam piemēro paaugstinātu tarifu, kas nepārsniedz SPRK noteikto tarifa slieksni, komersantam ir brīva iespēja izvēlēties – sniegt vai nesniegt savam galalietotājam pirms savienojuma informāciju par paaugstinātu tarifu.

Kā skaidro regulatorā, līdz ar grozījumiem galalietotājiem tiks samazināta iespēja saņemt pārmērīgi augstus rēķinus par izsaukumiem uz citu operatoru tīkliem, kur ir noteikts paaugstināts tarifs, kas nereti ir izsaukumi uz ārstniecības iestādēm.

Noteikumi paredz, ka komersants balss paziņojumu par paaugstinātu tarifu nodrošina bez maksas un valsts valodā.