Pērn reģistrēto jauno uzņēmumu skaits sarucis par 8,89%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Reģistrēto jauno uzņēmumu skaits samazinās jau vairākus gadus pēc kārtas.

Lai gan jaunu uzņēmumu skaits turpinājis sarukt, iepriecinošs ir apstāklis, ka uzņēmējdarbībā iesaistās aizvien lielāks skaits personu, kuras izlēmušas dibināt savu pirmo uzņēmumu, vērtē "Lursoft". Tas aprēķinājis, ka no visiem dalībniekiem, kuri 2017.gadā reģistrējuši jaunu uzņēmumu, 61,1% gadījumu personas vārds iepriekš nav bijis atrodams citu Latvijā reģistrētu uzņēmumu dalībnieku sarakstos. Gada laikā šādu personu skaits ir tikai audzis, jo vēl 2016.gadā dalībnieku, kuri reģistrējuši pirmo uzņēmumu, īpatsvars veidojis 55,79%.

Pagājušajā gadā 1534 jaunreģistrētiem uzņēmumiem vismaz viens no dalībniekiem bijis no ārvalstīm, kas veido 15,02% no kopējā uzņēmumu skaita. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ārvalstu dalībnieku īpatsvars starp jaunajiem uzņēmumiem saglabājies nemainīgs.

"Lursoft" apkopotā informācija liecina, ka 2017.gadā visbiežāk savu kapitālu Latvijā reģistrētajos uzņēmumos ieguldījušas personas no kaimiņvalstīm Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, arī Ukrainas un Itālijas.

Lai gan nemainīgi populārākā jaunu uzņēmumu reģistrācijas forma ir mazkapitāla SIA, pērn to īpatsvars starp jaunajiem uzņēmumiem, lai arī nedaudz, taču, salīdzinot ar 2016.gadu, sarucis.

"Lursoft" dati rāda, ka pērn no visiem gada laikā reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem 57,98% bija SIA ar samazinātu pamatkapitālu. Tikmēr 2016. gadā to īpatsvars veidoja 61,4%.

No visām pagājušajā gadā reģistrētajām mazkapitāla SIA vairāk nekā pusei pamatkapitāls bijis robežās no viena līdz 10 eiro.