Viņa vietā par "Vides investīciju fonda" valdes locekli iecelta Alda Ozola.

Neimanis no 2015. gada marta ieņēma "Vides investīciju fonda" valdes locekļa amatu. Šī amata ietvaros Neimanis veica klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) un Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēto projektu īstenošanas uzraudzību, kā arī finanšu/ESKO pakalpojumu realizāciju.

Ziņots, ka 2013.gada 23. septembrī Neimanis tika iecelts "Vides investīciju fonda" valdes priekšsēdētāja amatā, bet 2014. gada 9. janvārī viņš tika atcelts no šī amata. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija toreiz skaidroja, ka šāds lēmums pieņemts, jo Neimanis ir zaudējis valsts kapitāla daļu turētāja uzticību saistībā ar kapitālsabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju pienācīgu un kvalitatīvu nepildīšanu.

Savukārt par VNĪ valdes priekšsēdētāju Neimanis tika iecelts 2017. gada 31. augustā.

Tāpat Neimanis no 2013.gada līdz 2017. gadam bija Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Infrastruktūras departamenta direktors, kura pakļautībā bija RSU Būvniecības projektu, Saimnieciskās, Tehniskā un transporta, kā arī Iepirkumu nodaļas. Neimanim ir Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.