"Dienesta auto" nodokli maksās par "komersanta īpašumā vai turējumā esošu vieglo transportlīdzekli, kas pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai un kuram sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, un kas reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis".

Komersanti varēs nodokli nemaksāt tikai, uzstādot GPS sistēmu un ar tās palīdzību pierādot, ka spēkratu privātām vajadzībām neizmanto.

Līdz 2005.gadam reģistrētajiem spēkratiem nodoklis būs 30 lati mēnesī. Pēc 2005.gada reģistrētajiem auto ar motora tilpumu līdz diviem litriem nodoklis būs 19 lati mēnesī, ar motora tilpumu no diviem līdz 2,5 litriem – 30 lati, bet ar tilpumu virs 2,5 litriem – 40 lati mēnesī.

Nodokli varēs nemaksāt uzņēmēji, kas ar GPS iekārtu palīdzību, varēs pierādīt, ka neizmanto auto privātām vajadzībām. Zemnieku un zvejnieku saimniecībām "dienesta auto nodoklis" nebūs jāmaksā, jo nodokli iekasēs tikai no komersantiem, bet zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī kooperatīvās sabiedrības likuma izpratnē nav komersanti.

Tāpat nodoklis nebūs jāmaksā par taksometriem, operatīvajiem transportlīdzekļiem, tā dēvētajiem demonstrācijas spēkratiem