Maijā Latvija eksportēja preces 1,05 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,28 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2017. gada maiju ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 45,5% līdz 45,0%.

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2018. gada maijā salīdzinājumā ar 2017. gada maiju eksporta vērtība bija par 7,1% un importa par 10,3% lielāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 4,4% un importa – par 6,6%.

Maijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,4% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,8%), Zviedrija (7,0%) un Vācija (6,6%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,1% no importa kopapjoma), Vācija (10,6%), Polija (8,7%) un Igaunija (8,2%). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā maijā veidoja 9,0%, bet importā – 6,2%.

Šī gada pirmajos piecos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 10,76 miljardus eiro – par 846,8 miljoniem eiro jeb 8,5% vairāk nekā 2017. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 4,92 miljardus eiro (palielinājums par 416,8 miljoniem eiro jeb 9,3%), bet importa – 5,85 miljardus eiro (pieaugums par 430,0 miljoniem eiro jeb 7,9%).