Viņa sacīja, ka Latvijas cūkkopji ar savu produkciju spēj nodrošināt tikai 60% Latvijas tirgus, bet pārējo nākas ievest no ārvalstīm. Līdz ar to patlaban Latvijas cūkkopjiem izdodas realizēt visu saražoto gaļas produkciju. "Rezerves mums nav, viss ir iztirgots," sacīja Lejniece.

Lejniece pauda pārliecību, ka arī turpmāk Latvijas cūkkopjiem nebūs problēmu realizēt cūkgaļu, iekams pastāv brīvā tirgus apstākļi. "Kamēr mums ir pieejams brīvais tirgus un varam kaut daļu cūkgaļas izvest ārā no Latvijas, tikmēr nav realizācijas problēmu," viņa pauda, atgādinot, ka Āfrikas cūku mēra riska zonu ierobežojumi vēl neattiecas uz visu Latviju, līdz ar to Latvijas cūkkopji pagaidām turpina strādāt brīvā tirgus apstākļos. Bažas ir par to, kā būs pēc tam, kad Āfrikas cūku mēris būs izplatījies visā Latvijas teritorijā.

Jau ziņots, ka Latvijas cūkkopjus dara bažīgus Āfrikas cūku mēra zonu ierobežojumu zonu paplašināšanās un no tā izrietošie tirgus ierobežojumi - brīvi tirgoties var tikai tās saimniecības, kas nav Āfrikas cūku mēra skartajās zonās.

Saskaņā ar Lejnieces iepriekš pausto, patlaban tikai neliela daļa Kurzemē vēl ir palikusi Āfrikas cūku mēra neskarta un cūkkopji šajā daļā var brīvi tirgot produkciju uz citām Eiropas valstīm. Pateicoties šīm saimniecībām Latvijā vēl pastāv brīvie tirgus apstākļi, un cūkgaļas cenu nevar ietekmēt Latvijas kautuves. Cūkkopjus māc bažas, ja ĀCM pārņems visu Latviju, cūkgaļu nebūs iespējams brīvi izvest uz ārvalstīm un zudīs brīvā tirgus apstākļi.

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas mērķis ir labvēlīgas ekonomiskās un politiskās vides izveidošana cūkkopības nozares attīstībai Latvijā, ievērojot starptautiskās integrācijas aspektus. Latvijas Cūku audzētāju asociācijas uzdevumi ir pārstāvēt cūku audzētāju intereses valsts institūcijās un organizācijās, kā arī nevalstiskajās organizācijās un ārvalstīs un veidot un attīstīt kautuvju un pārstrādes jaudu, panākot maksimāli iespējamo ietekmi tās pārvaldē.