EP ar 574 balsīm pret 113, diviem deputātiem atturoties, nolēma par 500 miljoniem eiro palielināt 2017.gada ES budžetu.

Rezolūcijā par 2017.gada budžeta grozījumiem deputāti aicina Komisiju un dalībvalstis visu summu padarīt pieejamu vēl pirms gada beigām.

"Neskatoties uz pēdējā laika pozitīvajām ziņām par ES valstu ekonomikas attīstību, jauniešu bezdarbs joprojām nepiedodami augsts. Daudzviet 16-25 gadus veco jauniešu vidū bezdarbnieku ir divas reizes vairāk nekā vidēji valstī. Papildu 500 miljoni eiro palīdzēs radīt darbavietas, prakses un izglītības iespējas tiem, kam tās visvairāk nepieciešamas. Tomēr ar to nepietiks. Mēs mudināsim atvēlēt līdzekļus, kas nepieciešami krīzes risināšanai," sacīja rezolūcijas EP ziņotājs Jens Geiers.

Ziņots, ka 2017. gada aprīlī EP deputāti atbalstīja ES daudzgadu budžeta pārskatīšanu, paredzot papildu sešus miljardus eiro darbavietām, izaugsmei un cīņai ar migrāciju.

1,2 miljardi eiro no šīs summas paredzēti Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanai no 2017. līdz 2020. gadam.