Augulis uzsvēra nepieciešamību palielināt avio reisu skaitu maršrutā Taškenta – Rīga – Ņujorka, kur ir būtiski pieaudzis pasažieru skaits, norādot, ka maršruts ir ļoti populārs un ka Latvijas pasažieriem sakarā ar augsti pieprasīto reisu laicīgi ir jāpasūta biļetes, lai nokļūtu Ņujorkā. Uzbekistānas vēstnieks apstiprināja pasažieru lielo interesi un norādīja, ka līdz ar pāreju uz vasaras sezonu maršrutā būs divi reisi.

Sarunas laikā puses atzinīgi vērtēja pieaugumu dzelzceļa pārvadājumos par 16.9% 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, kā arī uzsvēra, ka pieaudzis konteinerpārvadājumu apjoms par 6%. Pirmo vietu pēc pārvadājuma apjoma pagājušajā gadā ieņēma pārtikas produkti, otrajā vietā – kokvilna, kam seko naftas produkti.

Uzbekistānas vēstnieks uzsvēra, ka pagājušais gads ir bijis pietiekami veiksmīgs kravu pārvadājumu jomā, bet atzīmēja, ka potenciāls ir vēl ļoti liels, norādot uz iespējām palielināt kravu plūsmas, tai skaitā palielinot pārvadājumu apjomus tekstilam.

Augulis norādīja uz iespējām, ko piedāvā kravu pārvadājumi konteinervilciena "Baltika – Transit", lai veicinātu aktīvu sadarbību ar Austrumu valstīm ar mērķi piesaistīt tranzīta kravas Latvijas ostām. Tāpat arī uzsvēra Latvijas potenciālu un piedāvājumu nodrošināt preču distribūciju uz Skandināvijas valstīm. Vēstnieks apstiprināja Uzbekistānas uzņēmēju ieinteresētību un plānus izmantot šīs iespējas un piedāvājumu.

Vēstnieks Artikovs aicināja ministru, apvienot spēkus sadarbības attīstīšanā ar Ķīnu, norādot uz iespējām, ko paver dzelzceļa kravu tranzīts caur Uzbekistānu, kā arī jaunā dzelzceļa posma izmantošana Kirgizstānā, tāpat arī iesaistīšanās pārvadājumos pa Transkaukāza koridoru – Uzbekistāna-Turkmenistāna-Azerbaidžāna-Gruzija-Eiropas valstis.

Vēstnieks akcentēja iespējas, ko paver panāktās vienošanās ar iesaistījām valstīm par sadarbību dzelzceļa maģistrālē Haņkou-Almati-Taškenta-Serahasa-Stambula-Parīze, kā arī pagājušajā gadā Ašhabadā noslēgtā vienošanās par transporta un tranzīta koridora izveidi starp Irānu, Omānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu.

Tikšanās noslēgumā vēstnieks uzaicināja ministru un ministrijas vadību nākošā gada pirmajā pusē apmeklēt Taškentas starptautisko loģistikas un transporta konferenci "Centrālā Āzija starptautisko transporta koridoru sistēmā: stratēģiskās perspektīvas un nerealizētās iespējas".