Viņš norādīja, ka kompānijas rīcībā pat nav oficiāla paziņojuma par administratīvā pārkāpuma procedūru. Tas zināms vien no administrācijas paziņojuma medijiem.

"Mūsuprāt, šāda rīcība neatbilst labai sadarbības praksei starp uzņēmumu un valsts uzraugošo iestādi, un mēs ceram, ka šo jautājumu, kā arī jebkuras domstarpības būs iespējams atrisināt savstarpēji komunicējot, nevis ar publiskiem draudiem un aizvainojumiem. Pārmest "Latvijas dzelzceļam" atklātības trūkumu būtu, mazākais, nekorekti, ņemot vērā, ka Ilgtspējas indeksa veidotāju veiktajā pētījumā "Latvijas dzelzceļš" ir saņēmis ļoti augstu informācijas atklātības rādītāju, kas ir būtiski augstāks nekā nozares uzņēmumiem un lielākajai daļai Latvijas Top500 uzņēmumu," klāstīja Ozols.

Viņš uzsvēra, ka "Latvijas dzelzceļš" vienmēr ievērojis visus saistošos normatīvos aktus, tostarp par informācijas sniegšanu gan uzraugošajām iestādēm, gan sabiedrībai. "Uz visiem Valsts dzelzceļa administrācijas pieprasījumiem esam snieguši atbildes, un esam gatavi turpināt atvērtu un lietišķu sadarbību," atzīmēja uzņēmuma pārstāvis.

Vienlaikus viņš piebilda, ka "Latvijas dzelzceļš" nenosaka infrastruktūras izmantošanas maksu, to nosaka valsts normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Kā ziņots, Valsts dzelzceļa administrācija šonedēļ sākusi administratīvā pārkāpuma procedūru pret "Latvijas dzelzceļu" par informācijas slēpšanu no valsts uzraugošās iestādes.

Attiecīgā informācija administrācijai nepieciešama, lai veiktu pārbaudi par infrastruktūras maksas celšanas pamatotību un iespējamo pārvadātāju diskrimināciju, mākslīgi sadārdzinot tranzīta koridoru.

Administrācijas ieskatā uzņēmums esot atkārtoti ignorējis Valsts dzelzceļa administrācijas aicinājumu sniegt detalizētu iekļauto izmaksu atšifrējumu, kas iekļautas infrastruktūras maksas aprēķinā, ko plānots piemērot no 2018.gada 1.janvāra. Valsts dzelzceļa administrācijas pienākums ir pārbaudīt, vai infrastruktūras izmantošanas maksa noteikta atbilstoši likumam un aprēķināta pamatoti.

Tāpat vēstīts, ka "Latvijas dzelzceļa" neatkarīgais meitasuzņēmums "LatRailNet" nolēmis no nākamā gada palielināt maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, tostarp kravu pārvadājumiem 7% apmēra. No nākamā gada infrastruktūras maksa par vienu vilcienu kilometru bez pievienotās vērtības nodokļa kravas vilcieniem noteikta 11,08 eiro, pasažieru elektrovilcieniem 7,27 eiro, pasažieru dīzeļvilcieniem 6,1 eiro, pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi 6,94 eiro, savukārt, šaursliežu vilcieniem 2,52 eiro.