Konkursa dalībnieku apbalvošanai paredzētais balvu fonds: galvenā balva – 700 eiro; divas veicināšanas balvas – katra 400 eiro; skatītāju balva – 300 eiro.

Konkursa izstādes nosaukumā ietvertais pretstatu princips sniedz māksliniekiem papildu iespēju radoši izpausties un saturiski apspēlēt izvirzīto tēmu. Varbūt Latvija un Latvijā dzīvojošie cilvēki jau tā pieraduši pie neatkarības, ka kļuvuši no tās atkarīgi? Vai neatkarības jēdziens Latvijā ir saistīts ar valsts un cilvēka brīvību? Kā ar personiskām atkarībām, neatkarību? Kā ar personiskām attiecībām ar valsti?

Konkursam iesniegtie mākslas darbi tiks izstādīti izstādē "Jā/NeAtkarība 2017" Jūrmalas Mākslinieku namā un Jūrmalas pilsētas domes vestibilā no 2017. gada 14. novembra. Izstādes atklāšana notiks 14. novembrī pulksten 18.00 Mākslinieku namā Muižas ielā 6.

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība un konkursa norise

Ja iesniedzamā darba izmērs ir lielāks par 120x120 cm, tad autoram līdz 2017. gada 10. oktobrim darba fotogrāfija un apraksts jānosūta uz e-pastu: maksliniekunams@jkc.lv. Atlases komisija līdz 20. oktobrim paziņos savu lēmumu, un pozitīva lēmuma rezultātā darbs līdz 27. oktobrim būs jānogādā Mākslinieku namā.

Ja žūrijas komisija eksponēšanai apstiprina video darbu, tad autoram ir jānodrošina attiecīga tehnika tā eksponēšanai izstādes laikā.

Māksliniekiem gatavie, augsti kvalitatīvie darbi jāiesniedz no 21. oktobra līdz 27. oktobrim pulksten 19.00, nogādājot tos Jūrmalas Mākslinieku namā (adrese: Muižas ielā 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010). Ja darbam ir anotācija, tad tā elektroniskā veidā līdz 1. novembrim jāiesūta uz e-pasta adresi: maksliniekunams@jkc.lv.

Darbus vērtēs un ekspozīcijai atlasīs žūrija. Žūrijas komisijai darbi tiks eksponēti ar kārtas numuru un nosaukumu, tāpēc autoriem ir lūgums savu parakstu likt darba otrajā pusē.

Paredzamais iesniegto mākslas darbu izvērtēšanas laika periods: no 5.–9. novembrim.

Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks izstādes atklāšanā 14. novembrī. Par konkursa izstādes darbiem notiks skatītāju balsošana, visvairāk skatītāju balsu saņēmušajam darbam tiks piešķirta skatītāju balva. Skatītāju balvas uzvarētājs tiks izziņots līdz 2016. gada 21. decembrim.

Nominētajiem autoriem Mākslinieku nams piedāvās izveidot personālizstādi Mākslinieku nama telpās tuvāko gadu laikā.

Žūrijas sastāvs: Jānis Murovskis – mākslinieks, profesors, Latvijas Mākslas akadēmijas Audio-vizuālās mēdiju mākslas nodaļas, Vizuālās komunikācijas katedras vadītājs; Kirils Panteļejevs – mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas, Funkcionālā dizaina katedras apakšnozares docents; Laura Feldberga – māksliniece, gleznotāja; Aiga Dzalbe – mākslas zinātniece; Valdis Ābols – žurnāla "Rīgas laiks" redaktors.

Konkursa nosacījumi

Iesniegtie mākslas darbi var pārstāvēt visus vizuālās mākslas žanrus. Iesniedzamo darbu skaits vienam autoram nav ierobežots.

Konkursā nepiedalās darbi, kuri atnesti pēc noteiktā termiņa; neatbilst konkursa tēmai; nav piemēroti eksponēšanai vai nav tehniski vai mākslinieciski kvalitatīvi; nerada priekšstatu par nopietniem autora nolūkiem startēt konkursā.

Vērtēšanas kritēriji: mākslas darbā sniegtais laikmetīgais, radošais un inovatīvais skatījums uz Latvijas neatkarības tēmu un Latvijas dzimšanas dienu, kā arī darba vizuāli mākslinieciskās kvalitātes.

Žūrijai ir tiesības Galveno balvu nepiešķirt, bet piešķirt vairākas veicināšanas prēmijas dotā balvu fonda ietvaros. Žūrijai ir tiesības piešķirt arī sevis noteiktu īpašu Žūrijas balvu bez naudas prēmijas, kā arī atzinības rakstus. Minētajās summās ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas prēmijas izmaksas brīdī tiek ieturēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".