Izstādē eksponētajās gleznās redzamas iztēles ainavas. "Pasaules radīšana – apkārtējās pasaules uztvere un sevis apzināšanās. Ainava kā visa plašā pasaule un jebkas, kas tajā redzams, atrodams, sajūtams un uzzīmējams. Līdzīgais un atšķirīgais mammas un meitas krāsu ekspresijās, kalnu reljefos vai līniju virpuļos," raksta izstādes veidotāji.

Šī ir Latvijas Televīzijas kultūras raidījumu žurnālistes un redaktores Anetes Lesītes otrā personālizstāde kopš maģistra grāda iegūšanas Latvijas Mākslas akadēmijā. Šoreiz kopā ar pašas četrgadīgo meitu Helēnu.

Impulss izstādes idejai radies no bērna pirmajiem lielformāta krāsainajiem darbiem uz audekla un pirmās sarunas par mākslas darba tapšanu ar tolaik divgadīgo meitiņu.

Kopizstādes mērķis atklāt bērna pasaules plašuma izpratnes rašanos un meklēt harmoniju pieaugušā ikdienas steigā, apzināties bērna radošo atbrīvotību un pieaugušā prāta kontroli pār spēju brīvi zīmēt.
"Raksturojot savas iztēles ainavas, pirmkārt, jāmin kalni. Kalnu reljefs veidojas it kā pats no sevis. Smejos, ka varu sākt gleznot, ko vien gribu, tik un tā radīsies asociācijas ar kalniem. Iespējams, tie ir mūžīgie plašuma meklējumi, tiekšanās turp, kur nav iespēju būt...", par saviem darbiem saka māksliniece un žurnāliste Anete Lesīte.

Izstāde "Pasaules radīšana" galerijā "Istaba" būs skatāma līdz 22. aprīlim.