Situāciju komēdija jeb pārpratumu spēle, kas vienlaikus ir visai tāla no sadzīvisku notikumu izklāsta. Te var saskatīt paralēles ar neseno vēsturi un tās absurdu iekrāsojumu. Bet tikpat labi šī luga - ar asprātīgām dialogu spēlēm, atsperīgu darbību un absurdiem notikumu jēgas pavērsieniem - uztverama arī plašākā skatījumā: par mūžīgo tieksmi izcelties, būt virspusē vienalga kādā veidā, vēsta teātrī.

Savukārt kritiķe Silvija Freinberga par lugu teikusi: "Luga "Urši un torte" pārstāv mūsu oriģināldrāmā tik nepieciešamo absurdas un groteskas teatrālas spēles žanru. Paukša teatrālā ekscentrika un ekvilibristika uztur un attīsta aktierisko elastību, tā atsvaidzina un paplašina mūsu teatrālo atmosfēru, piedāvā jaunus, negaidītus risinājumus un iespējas, ir kā vitamīns pret vienmuļību, ierastību un garlaicību."