Izstādē "Virtualizācija" studenti piedāvā publikas vērtējumam gan klasiskajās grafikas tehnikās radītus, gan jauno mediju jomā tapušus darbus. Jaunie mākslinieki meklē līdzsvara un saskares punktu starp reālo pasauli un virtuālo vidi, kas daudziem aizņem arvien lielāku ikdienas dzīves daļu.

Izstādes rīkotāji un dalībnieki teic – komunikācija vienmēr atrod jaunus ceļus, un arvien pieaugošā un daudzveidīgākā virtuālā telpa tam ir skaidrs pierādījums. Ikvienam no mums ir sava attieksme pret virtuālo pasauli, taču neizbēgami tā mazina reālas saskarsmes iespējas; tā palīdz vieglāk un ātrāk sazināties, bet padara komunikāciju mazāk dzīvīgu un bezkaislīgu.

Kā uz virtuālās telpas ietekmi uz reālo pasauli raugās mākslinieks un ko tas viņam nozīmē? Vai šādas izmaiņas ierastajā pasaulē rada nebijušas jaunrades iespējas un idejas vai, gluži otrādi, - nonivelē jaunrades iespējas līdz līmenim, kad ikviens no mums kādā mirklī var būt mākslinieks un tam nav nepieciešama specifika izglītība un zināšanas?

Izstāde "Virtualizācija" būs apskatāma no 17. februāra līdz 5. martam.