"Grāmatā ievietotie 17 stāsti un noveles atspoguļo Blaumaņa daiļrades plašo spektru - no ciemata stāstiem reālisma un naturālisma estētikā līdz novelēm ar mākslinieka tēlu centrā, un no impresionistiskajām Rīgas skicēm un jaunromantisma viņsaules vīzijām līdz pat carisma represiju apsūdzībai. Tādējādi Blaumanis atklājas kā nozīmīgs starpnieks starp valodām un kultūrām, un spilgts Baltijas modernitātes pārstāvis Eiropas literatūrā," atklāj Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LFMI) pārstāve Madara Eversone.

Grāmatas sastādītāji ir LU LFMI vadošais pētnieks Benedikts Kalnačs un Ķelnes Universitātes privātdocents Rolfs Fīlmanis. Tās tekstu sagatavošanā piedalījušies arī LU LFMI vadošais pētnieks Pauls Daija un zinātniskā asistente Eversone. Izdevums ir daļa no Baltijas - Vācijas Augstskolu biroja "Baltisch - Deutsches Hochschulkontor" finansētā projekta "Rūdolfs Blaumanis. Latviešu stāsti. Pilnīgs vācu valodā rakstīto un paša autora tulkoto literāro darbu komentēts izdevums".