Kā skaidroja deputāts, Rīgas dome ar Kultūras ministriju ir vienojušies par nomas maksas paaugstināšanu ar norunu, ka lielākā daļa naudas tiks ieguldīta atpakaļ teātrī, piemēram, nomainot skatītāju zālēs krēslus un grīdu, ko plānots darīt jau šogad.

"Kopējā summa, ko gada laikā varēsim iekasēt no teātra, ir plānota ap 200 000 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. 15 000 līdz 20 000 eiro sīkiem remontdarbiem atstāsim teātrim, aptuveni 20 000 eiro Īpašumu departamentam, lai segtu pašizmaksu, bet pārējo investēsim dažādos teātra atjaunošanas darbos," sacīja Burovs.

Šogad skatītāju zālēs plānots nomainīt visus krēslus, kuri balkonos, parteros un citviet viens no otra atšķiras. "Šobrīd tiek gatavoti dokumenti, lai varētu saskaņot krēslu specifikāciju, jo, lai gan šķiet, ka visi krēsli ir vienādi, tie tiešām atšķiras. Pēc tam tiks izsludināts iepirkums," pastāstīja Burovs. Pēc krēslu nomaiņas plānoti arī grīdas remontdarbi.

Šogad Nacionālajā teātri plānots investēt aptuveni 1,2 miljonus eiro, no kuriem daļa tiks atvēlēta vides objekta – simtgades alejas – izveidei.

Rīgas domes Īpašumu departamenta aplēses liecina, ka ar paaugstināto nomas maksu atgūt investīcijās ieguldīto naudu varēs aptuveni astoņu gadu laikā.