Līdz 2009.gada vasarai valsts dotācijas šim mērķim gadā bija 982 792 lati, kurus sadalīja administratīvajām teritorijām. Sākot mazināt budžeta tēriņus, 2009.gada jūnijā valdība nolēma nepiešķirt šīs dotācijas līdz 2012.gada 31.decembrim.

Kultūras ministrija skaidro, ka dotācija jāatjauno jau šogad, ņemot vērā, ka 2013.gada vasarā notiks kārtējie Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, jo visā Latvijā potenciālie svētku dalībnieki –mākslinieciskie kolektīvi intensīvi gatavojas svētkiem.

Par nepieciešamību atjaunot dotācijas izteikušās gan valsts, gan pašvaldību, gan sabiedriskā sektora organizācijas.

Dotācijas piešķirs no 1.oktobra un to kopēja summa būs 491 396 lati.

Noteikumi paredz, ka mērķdotāciju piešķir pašvaldībai māksliniecisko kolektīvu vadītāju daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja viņu vadītie kolektīvi gatavo kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru (koprepertuāru) vai ir noteikti Dziesmu un deju svētku likumā un vismaz reizi 2011.gadā piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos. Kolektīvi, kas gatavojas kārtējiem Dziesmu un deju svētkiem saņems lielāku dotāciju.

Kultūras ministrija nodos mērķdotācijas pārskaitīšanas, uzraudzības un pārskatu apstiprināšanas uzdevumus Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centram.