Jaunava (22. augusts–22. septembris)
Svētdiena, 13. Augusts
Apkārtējo uzmanība glaimos un iepriecinās. Tomēr vēlēšanās palikt vienatnē ar sevi un iekšēji sakārtoties, lai varētu citādām acīm palūkoties uz savu vērtību sistēmu, šodien var gūt virsroku pār visu pārējo.

Astrologs Didzis Šķila
e-pasts: didzis.skila@gmail.com