Atradumu birojs nepieņems glabāšanā nozaudētās lietas, bet pieņems un nodos informāciju par nozaudētajām lietām, nodrošinot iespēju mantas īpašniekam sazināties ar atradēju. Biroja darbības sistēmu veido informatīvā telefona līnija 900 4040, nozaudēto mantu datubāze un interneta lapa "www.atradumubirojs.lv".

Mantas nozaudētājām vai atradējam būs jāzvana uz atradumu biroja tālruni un jānodod informācija par nozaudētajām mantām. Visa pieņemtā informācija tiks elektroniski apkopota vienotā datubāzē un tiešā laika režīmā izvietota interneta lapā.

Datu bāze par katru atsevišķu pazaudēšanas vai atrašanas gadījumu ietvers šādu informāciju: lietas nosaukums, pazaudēšanas vai atrašanas vieta un laiks, īpašas pazīmes un iespējamā atlīdzība. Pēc informācijas saņemšanas tā tiks uzglabāta datubāzē trīs mēnešus.

Mājas lapā bez maksas iespējams iepazīties ar visu atrasto un pazaudēto mantu sarakstu, par kurām iepriekš saņemts telefonisks paziņojums, tomēr internetā nebūs redzama personu kontaktinformācija, kuru savukārt par maksu būs iespējams saņemt pa tālruni 900 4040.

Saņemt un nodot informāciju par nozaudētajām lietām pa tālruni 900 4040 būs iespējams no "Lattelekom" telefona līnijām, kā arī no mobilo sakaru operatoru "Latvijas mobilais telefons" un "Tele2" mobilajiem telefoniem. Vienas sarunas minūtes cena būs Ls 0,94.

Atradumu biroja idejas autors un realizētājs ir Finansu risinājumu kompānija "B Korpuss", projekta sadarbības partneri - "Lattelekom Uzziņu dienests 118" un interneta risinājumu kompānija "Links 2000".