Kārlis Arājs
'Delfi' autors, kuram ir svarīgi uzzināt pirmajam
Kārlis Arājs ir "Delfi" nacionālo ziņu nodaļas redaktors, kurš ilgstoši seko līdzi politiskajai situācijai Latvijā. Viņam ir ļoti svarīgi, lai notikumi, kuri ietekmē sabiedrību, tiktu atspoguļoti objektīvi, patiesi un precīzi.

Kā intervijā stāsta Kārlis, augstskolā viņš savulaik studējis reklāmu, bet sapratis, ka tas nav viņa aicinājums. Vēlāk viņš nejauši nonācis žurnālistu vidē, kur nākusi atklāsme, ka tas ir tieši tas, ar ko viņš vēlas nodarboties un saistīt savu dzīvi. Kārlim patīk apziņa, ka viņš visu uzzina pirmais un var tālāk šo informāciju nodot sabiedrībai. Viņš uzskata, ka žurnālistam jāpiemīt vēlmei nepārtraukti apgūt kaut ko jaunu. Tāpat arī ļoti svarīga ir laba atmiņa, kas ļauj meklēt likumsakarības un atcerēties dažādas notikumu nianses.

Kārlis vairākus gadus nostrādāja ziņu aģentūrā, līdz saņēma piedāvājumu pievienoties "Delfi" komandai. Viņam divreiz nav bijis jādomā, ko atbildēt. Lai gan autors uzskata, ka "Delfi" atrodas Latvijas žurnālistikas augstākajā punktā, viņam pašam vēl esot daudz, kur augt un attīstīties. Šobrīd viņš vēlas iemācīties justies brīvi kameru priekšā un pilnveidoties kā raidījuma vadītājs un ētera personība.

Ārpus darba Kārlis ir aizrāvies ar videospēlēm, jo tās, kā pats saka, ļauj atpūtināt smadzenes. Pa reizei draugu lokā tiek uzspēlētas arī prāta spēles. Kārlim arī ļoti patīk ceļot, un viņš cenšas to darīt bieži. Dažādi spilgti notikumi piedzīvoti, gan apceļojot pasauli, gan arī profesionālajā sfērā. Žurnālistika, viņaprāt, ir profesija, kas no cilvēka prasa ļoti daudz, bet tajā pašā laikā arī tikpat daudz tā sniedz pretī.

Aicinām iepazīties ar Kārļa Arāja autora lapu, kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī atrodami visi jaunākie raksti.

2021. gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – "Kad mums ir svarīgi".