Rīgas siltums
Kā gudri samazināt tēriņus par apkuri daudzdzīvokļu mājās?
Vēl ir laiks sagatavoties lielajiem apkures rēķiniem
Šī brīža prognozes liecina par būtisku turpmāku energoresursu cenu un attiecīgi arī siltumenerģijas tarifa pieaugumu, un nākamā apkures sezona būs viena no izaicinošākajām pēdējo gadu laikā. Redzot iedzīvotāju interesi un augošo satraukumu par gaidāmo apkures sezonu, AS "Rīgas siltums" rīkoja semināru "Kā gudri samazināt tēriņus par apkuri daudzdzīvokļu mājās?", kurā varēja gūt zināšanas, lai pilnveidotu savas siltumapgādes sistēmas un samazinātu kopējo siltumenerģijas patēriņu. Plašāk par to lasiet šajā rakstā un uzziniet pievienotajos video materiālos!
Centralizētā siltumapgāde ir kopēja sistēma, kur vienoti sadarbojas siltumenerģijas ražotājs, ēkas pārvaldnieks un dzīvokļu īpašnieki, un nu ir pienācis brīdis, kad arī dzīvokļu īpašniekiem ir aktīvāk jāiesaistās ar savu līdzdalību, lai samazinātu kopējo siltumenerģijas patēriņu un savus apkures rēķinus. Patlaban visātrākais risinājums ir pielāgot apkures sistēmas termoregulatoru un alokatoru uzstādīšanai, kā rezultātā var panākt pat 20% ekonomiju.
Kā optimizēt siltuma patēriņu un maksāt mazāk par apkuri?
AS "Rīgas siltums" mācību centra vadītājs Valdis Vāravs uzsvēra, ka siltuma patēriņa samazināšanu veido divas komponentes: iespēja veikt temperatūras regulēšanu telpās un motivācija regulēt siltumenerģijas temperatūru telpās. Ja iespējas ir ierīkojamas tehniski, tad motivācijai ir nepieciešama patērētāju domāšanas un paradumu maiņa. Proti, līdzīgi, kā tiek izslēgta gaisma pirms iziešanas no mājas, samazināt arī siltumenerģijas padevi brīžos, kad neatrodamies telpās.
Ko iespējams darīt?
 • Regulēt
  Pirmkārt, būtu nepieciešams nomainīt padomju laika radiatoru ventiļus uz modernākām iekārtām – regulējamu ventili siltumnesēja plūsmas ierobežošanai.
 • Uzskaitīt
  Otrkārt, jāuzstāda ventiļa termostats, kas automātiskā režīmā uztur vienmērīgu telpas temperatūru.
 • Maksāt tikai par savu patērēto siltumu
  Treškārt, visos dzīvokļos uz katra radiatora jāuzstāda alokatori, kas uzskaita konkrētā sildķermeņa atdoto siltumenerģiju.
Kā alokators ļauj ietaupīt?
Ja alokatori ir uzstādīti uz katras sildierīces visā ēkā, tad ir iespēja piefiksēt katra sildķermeņa patēriņu un attiecīgi maksāt nevis par vidējo patēriņu visos dzīvokļos, bet tikai to siltumenerģiju, ko esi iztērējis savā dzīvoklī. Piemēram – ja tava komforta temperatūra ir 22°C, bet kaimiņa ģimene labāk jūtas 26°C un regulāri tur vaļā logu, alokatori fiksē šo patēriņu abos dzīvokļos, un mēneša beigās katrs norēķinās atbilstoši savam patēriņam, nevis pēc dzīvokļa platības.
Lai to nodrošinātu, svarīga ir stāvvadu balansēšana, un to veic apsaimniekotājs.
Kā optimizēt siltuma patēriņu un maksāt mazāk par apkuri?
 • Temperatūras regulēšana: 1°C = mīnus 5-6% EUR rēķinā

  Optimālas temperatūras uzturēšana telpās ar termoregulatora palīdzību – viena grāda pazeminājums telpās temperatūrai visā ēkā dos enerģijas patēriņa samazinājumu 5-6%.
 • Pareiza telpu vēdināšana ir svarīga!
  Pareiza telpu vēdināšana – samazināt temperatūru, kad vēdina dzīvokli; logus izmantot vēdināšanai nevis telpu dzesēšanai.
 • Temperatūras regulēšana katrā telpā
  Samazināt temperatūru telpās, kur regulāri neuzturas, piemēram, dodoties atvaļinājumā vai vienkārši ikdienas gaitās – uz darbu, skolu, samazināt telpas temperatūru līdz +16 vai +17 grādiem.
Māju siltināšana – ieguldījums nākotnē
Kā seminārā atklāja SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) vecākais namu atjaunošanas projektu vadītājs Oskars Skrastiņš, RNP saskaras ar diviem izaicinājumiem: vairumā RNP pārvaldīšanā esošās ēkas ekspluatācijā ir nodotas pirms 1980.gada, tāpēc to energoefektivitāte ir zema un to tehniskais stāvoklis nav atbilstošs mūsdienu prasībām, kā arī – ne visi dzīvokļu īpašnieki ir gatavi veikt finansiālus ieguldījumus.
Dzīvokļu īpašnieku ieguvumi, veicot pilnu ēkas renovāciju:
1
Rēķini vidēji samazinās par 50% līdz pat 60%;
Māja iegūst jaunu, modernu un estētisku izskatu;
2
Krietni samazinās izdevumi komunālo maksājumu rēķinā par apsaimniekošanas maksu un uzkrājumu apmērs plānotajiem remontdarbiem;
Ēkas, kurās veikta renovācija, būtiski pieaug tirgus īpašuma vērtība;
4
5
Iespēja pašam regulēt siltumenerģijas temperatūru un maksāt tikai par savu patērēto siltumu, nevis kopējiem mājas siltuma zudumiem

3
RNP piedāvā divas atbalsta programmas namu renovācijai:
ALTUM programma, kuras ietvaros patlaban jau tiek renovētas 64 mājas, piedāvā līdz 50% līdzfinansējumu. Vairāk informācijas par aktuālajiem daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes atbalsta projektiem mājaslapā.

Rīgas domes programma, kurā ir iespēja iegūt līdz 50% līdzfinansējumu un 50% avārijas novēršanai vai energoefektivitātes pasākumiem. Šai programmai var pieteikties, ja ir izveidota biedrība. Vairāk informācijas: www.renove.lv un www.atjauno.riga.lv.
Galvenie nosacījumi, lai daudzdzīvokļu mājas varētu pieteikties ALTUM remonta fondu aizdevumam:
1
Summa līdz 400 tūkstošiem eiro vienai mājai; minimālā summa – 10 tūkstoši eiro;
Atmaksas termiņš – līdz 20 gadiem;
2
Nodrošinājums: komercķīla uz prasījuma tiesībām pret dzīvokļu īpašniekiem, kas izriet no darījumiem starp pilnvaroto personu un dzīvokļu īpašniekiem;
Fiksēta procentu likme – 3,5% gadā;
4
5
Aizdevuma līgums jānoslēdz līdz 2023. gada 31. decembrim;
3
Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki pilnvaro pilnvaroto personu, kas ir juridiska persona;
6
7
Ir saņemts aizdevuma atteikums no kredītiestādes.
 • Kas var pieteikties?
  • Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki;

  • Māja – reģistrēta valsts kadastra informācijas sistēmā ar vismaz trīs dzīvojamo telpu grupu.
 • Aizdevuma atmaksa
  Aizdevumu atmaksās mājas iedzīvotāji, veicot maksājumus katru mēnesi kopā ar komunālā maksājuma rēķinu pilnvarotajai personai, kura norēķināsies ar ALTUM.
ALTUM daudzdzīvokļu māju aizdevumu var saņemt: norobežojošo konstrukciju un koplietošanas telpu būvdarbiem, inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei, brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, dažādiem labiekārtošanas darbiem (piemēram, bērnu rotaļlaukuma vai soliņu ierīkošanai, atkritumu urnu uzstādīšanai utt.), jaunu apstādījumu izveidei, projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai un neattiecināmo izmaksu finansēšanai DME projekta ietvaros.
Kopības lēmumu pieņemšana – svarīga loma ēkas apsaimniekošanā

Ieteikumi veiksmīgai dzīvokļu īpašnieku sadarbībai

Pirmkārt, jāsaprot, ka bez kopības lēmumiem mājā nenotiks gandrīz pilnīgi nekas – tas ir pirmais solis uz nepieciešamajām pārmaiņām. Kopības lēmumi ir nepieciešami, lai daudzdzīvokļu namā būtu iespējams ierosināt būvniecību, veikt remontdarbus, renovēšanu, siltināšanu un citus nepieciešamos darbus. Taču tieši kopības lēmumi nereti izrādās vissarežģītākais jautājums! Rīgas domas mājokļu un vides departamenta apsaimniekošanas pārvaldes neprivatizētās daļas pārstāvības nodaļas galvenais speciālists/eksperts Ēriks Vītols norāda – jo aktīvāki dzīvokļu īpašnieki, jo vairāk produktīvu lēmumu var pieņemt, jo lielāks siltumenerģijas un finanšu līdzekļu ietaupījums!

Kādi ir to veidi un ieteikumi veiksmīgākai dzīvokļu īpašnieku sadarbībai? Uzzini šajā video!
Skaties visu AS "Rīgas siltums" organizēto semināru
"Kā gudri samazināt tēriņus par apkuri daudzdzīvokļu mājās?"!