Riga port city
Unikāls ūdensmalas attīstības paraugs ar industriālo un vēsturisko mantojumu
"Riga Port City" ir unikāls Rīgas ūdensmalas attīstības paraugs ar industriālo un vēsturisko mantojumu. Šī ir 55 hektārus plaša apkaime, kas sākas Daugavas krastā pie Vanšu tilta, ietver pašreizējo Rīgas pasažieru ostas teritoriju, jahtu centru "Andrejosta", Andrejsalu un beidzas Eksporta ostas dienvidu daļā.
"Riga Port City" teritorija ir gatava jaunam attīstības posmam, koncepcija paredz vairākus iespējamos attīstības scenārijus, padarot šo teritoriju par vienu no modernākajām, funkcionālākajām un daudzpusīgākajām Rīgas centra daļām pašā Daugavas krastā. Teritorija jau tuvākā nākotnē kļūs par ērtu un praktisku vietu dzīvošanai, izglītības iespējām, darījumiem, viesmīlībai, atpūtai un citām funkcijām.

"Riga Port City" top par apkaimi, kurā apvienotas dažāda tipa funkcijas, bet tās visas vieno augstas kvalitātes publiskā ārtelpa ar tiešu pieeju Daugavas, Andrejostas un Eksporta līča krastam. Viens no šī projekta svarīgākajiem mērķiem ir palielināt augstas kvalitātes dzīvojamo un darījumu fondu Rīgā, kas piesaistītu pilsētas centram arvien lielāku iedzīvotāju skaitu.

"Riga Port City" respektē teritorijā esošo ostas, dzelzceļa un citu nozaru atstāto industriālo un vēsturisko mantojumu, to ir plānots saglabāt un modernizēt, radot mūsdienīgu vidi, kurā cilvēki izvēlētos dzīvot, strādāt, atpūsties un atgriezties. Šāds teritorijas attīstības scenārijs ir kalpojis par pamatu pasaules līmeņa arhitektu radītajam māsterplānam.
Starptautiskā arhitektu komanda Šveices arhitektu biroja "Hosoya Schaefer Architects" speciālistu vadībā ir noslēgusi darbu pie "Riga Port City" teritorijas attīstības projekta vienotās koncepcijas jeb māsterplāna izstrādes. Teritorijas attīstības plāns piedāvā konkrētus scenārijus, kā revitalizēt šo Rīgas centra ūdensmalas apkaimi, izmantojot industriālo mantojumu jaunā kvalitātē, ar jaunām funkcijām, un piedāvāt to iedzīvotājiem un pilsētas viesiem – darbam, atpūtai, dzīvošanai.

Pirmie darbi jau ir uzsākti – notiek ceļu un publiskās infrastruktūras tīkla 1. kārtas projektēšana, kā arī realizācijai tiek gatavoti pirmie individuālie projekti – augstsprieguma apakšstacijas pārcelšana un integrācija teritorijā pie Eksporta ielas, vairāk nekā 300 īres dzīvokļu kompleksa izbūve Eksporta ielas malā.
Izstrādājot "Riga Port City" attīstības redzējumu un jau konkrētus risinājumus, mēs paļāvāmies uz pasaulē atzītu jomas speciālistu redzējumu un piedāvājumu. Mūsu komandā ir Šveices arhitektu un projektēšanas birojs "Hosoya Schaefer Architects AG", kā arī Dānijas projektētāju birojs "Gehl Architects", kuru specializācija ir pilsētplānošana ar specifiskām zināšanām transporta un mobilitātes jomā. Māsterplāna izveidē jau nosauktajiem profesionāļiem pievienojās "1:1 landskab" vides arhitekti no Kopenhāgenas un arhitektu apvienība "Ēter" no Rīgas. Mūsu komandai bija svarīgi izveidot tādu apkaimes attīstības plānu, kas ir moderns, daudzpusīgs, zināšanās un pasaules pieredzē balstīts, tas arī veiksmīgi izdevās.
"
—Juris Dreimanis, SIA “Riga Port City” valdes priekšsēdētājs un attīstības direktors
"Riga Port City" uzdevumi pilsētā
"Riga Port City" uzdevums ir papildināt Rīgas centru ar darbam un dzīvošanai piemērotu infrastruktūru, vienlaikus radot atvērtu, publiski pieejamu pilsētas daļu sabiedrībai un pilsētas viesiem. Attīstības plāns nosaka šeit jauktās apbūves tipa Rīgas centra apkaimi, kas veicinās to, ka cilvēki vēlēsies atgriezties uz dzīvi pilsētas centrā, jo šeit vienuviet būs mūsdienīgi dzīvokļi, biroji, izglītības iestādes, kultūras centri un atpūtas iespējas, turklāt – ar unikālu ūdensmalas sajūtu.

Projekta attīstītāji par vienu no saviem uzdevumiem uzskata iespēju būt par risinājumu un atbalstu Rīgas pilsētai, kas ļaus palielināt iedzīvotāju skaitu pilsētas centrā, risinot šo Rīgai tik aktuālo problēmu. Pēc projekta attīstītāju domām, ir svarīgi, lai pastaigas attālumā no darbavietas būtu ērta un kvalitatīva dzīves telpa, jo sevišķi Rīgas centrā, tāpēc "Riga Port City" risina vairākus izaicinājumus un ierobežojumus, kurus pašlaik izjūt centrā dzīvojošie. Šeit ir paredzēti ievērojami pasākumi, kas ļaus samazinās gaisa piesārņojumu un trokšņu līmeni, tiks samazināta kravas un tranzīta automašīnu plūsma, būtiska uzmanība tiks pievērsta teritorijas apzaļumošanai un sabalansētai infrastruktūrai.

Attīstības plānā ir paredzēti arī Rīgas ielu un sabiedriskā transporta infrastruktūras papildinājumi – tiks slēgts ceļš uz Eksportostas vārtiem, atstājot šo ceļu satiksmei uz jauno pasažieru ostu. Pašlaik top Pētersalas un Eksporta ielas krustojuma būvprojekts ar Pētersalas ielas pagarinājumu Andrejsalā līdz pat vecajam graudu elevatoram.

2023. gadā teritorijā tiks uzsākta inženiertīklu un ielu infrastruktūras 1. kārtas izbūve. Tai sekos 320 īres dzīvokļu kompleksa būvniecība Pētersalas ielas pagarinājuma malā. Būvatļaujas abiem šiem projektiem jau ir saņemtas. Iepretī Pētersalas ielai, pie pašas Daugavas, atrodas vēsturiskais graudu elevators. Saglabājot industriālo mantojumu, tajā pašā laikā radot iespējami mazāku ekoloģisko nospiedumu, šo vēsturisko ēku iecerēts pārbūvēt par viesnīcu, saglabājot ēkas ārējā veidola elementus.
Jauns pasažieru un ro-ro kravu terminālis
Jaunu, mūsdienīgu elpu šajā vēsturiski industriālajā apkaimē ienesīs jaunais pasažieru prāmju un kruīzu terminālis "Riga RoPax Terminal", kas taps vecās Tirdzniecības ostas noliktavas ēkā nākamo 4–5 gadu laikā.

"Riga Port City" teritorijas attīstības enkurs ir jaunais pasažieru terminālis, kas iecerēts pašreizējās Eksportostas dienvidu daļā. Plānots, ka tas darbu uzsāks 2026. gada sākumā vienlaicīgi ar plānoto "Rail Baltica" dzelzceļa stacijas atklāšanu. Jaunais terminālis varēs uzņemt pasažieru un kravu prāmjus un kruīza kuģus. Atbilstošā atrašanās vieta un plānotā infrastruktūra ļaus terminālim nākotnē kandidēt uz kruīza kuģu mājas ostas statusu.
Tagad un nākotnē – ieskaties, kā izskatīsies Andrejsala un Andrejosta
Tagad un nākotnē – ieskaties, kā izskatīsies Andrejsala un Andrejosta
Eksporta ielas ziemeļu galā pēc dažiem gadiem būs jauns pasažieru un ro-ro kravu terminālis. “Riga Port City” teritorijas koncepcija paredz, ka Eksporta ielas galā atradīsies biznesa rajons ar dzīvojamo fondu kā papildu funkciju. Pateicoties jaunajam pasažieru, ro-ro un kruīza kuģu terminālim, tieši šī apkārtne kļūs par vienu no Rīgas vizītkartēm. Vecrīgu un topošo “Rail Baltica” dzelzceļa staciju no šejienes varēs sasniegt ar tramvaju, ar mikromobilitātes rīkiem vai pastaigājoties pa promenādi gar Daugavu.
Jaunā Rīgas vizītkarte: Eksporta iela
“Riga Port City” teritorijas galvenā vērtība un unikalitāte, nenoliedzami, ir Daugava un tiešais teritorijas tuvums upes malai. Respektējot to, tika plānota un veidota visa “Riga Port City” ārtelpa. Šeit netiks veidota slēgta, nepieejama vide, gluži pretēji – skats uz plašajiem Daugavas ūdeņiem, kā arī atpūta, ko sniedz ūdens un tā klātbūtne, būs pieejama ikvienam. Šajā zonā ir plānotas aktīvās atpūtas vietas sportam, kā arī kafejnīcas mierīgākai atpūtai ar ģimeni.
Promenāde ar pieejamu ūdensmalu
“Riga Port City” teritorijā atrodas unikāls vēsturiskais industriālais mantojums un tā elementi. Tos paredzēts integrēt teritorijas attīstībā, vēl vairāk – industriālā mantojuma ēkas un celtnes ir paredzēts attīstīt kā teritorijas enkurobjektus, nākotnē ļaujot teritorijas apmeklētājiem baudīt vēstures liecību klātbūtni kā publiskajā ārtelpā, tā arī iekštelpās.
Apkaimes DNS: industriālais mantojums
Projektu savienos un caurvīs Andrejostas iela, kas būs “Riga Port City” jaunās teritorijas mugurkauls. Šeit būs plašas iepirkšanās un ikdienas pakalpojumu saņemšanas iespējas, atpūtas iespējas gan iekštelpās, gan brīvā dabā. Andrejostas iela attīstīsies kā plaša pilsētas centra iela gājējiem, velosipēdistiem un automašīnām. Ielas malās publiskajā ārtelpā būs zaļās zonas, lai iedzīvotāji varētu piestāt un baudīt patīkamu atpūtu pilsētas ikdienā.
Andrejostas iela
Šīs zonas rota būs zaļā dzīves telpa jeb dzīvojamā zona, kas veidota iedzīvotājiem un viesiem – kājāmgājējiem, pieļaujot minimālu automašīnu plūsmu. Šajā zonā būs ielas un zaļās alejas, kā arī daļēji privāti pagalmi un dārzi jaunajiem iedzīvotājiem.

Teritorijas attīstības vīzija paredz nākotnē papildināt Rīgas vēsturisko centru un uzlabot transporta infrastruktūru, kļūstot par nozīmīgu darījumu, dzīvojamo, tūrisma un atpūtas vietu. “Riga Port City” izbūvi iecerēts veikt pakāpeniski – vairākās kārtās aptuveni 20 gadu laikposmā. Lai gan attīstības plāna izstrāde ir pabeigta, attīstības ieceres var mainīties atbilstoši pilsētas un iedzīvotāju vajadzībām.
"Riga Port City" pagalmi
Vairāk informācijas par projektu un investīciju iespējām aicinām meklēt
“Riga Port City” mājaslapā vai sazinoties kādā no sociālajiem tīkliem!