Cik daudz tu zini
par elektronisko parakstu?
Lai pārbaudītu jūsu zināšanas par elektronisko parakstīšanos, šoruden sadarbībā ar "Dokobit" piedāvājām aizpildīt testu un piedalīties izlozē par vērtīgām balvām. Pieteikšanās izlozei ir noslēgusies un ir zināmi uzvarētāji.
14. novembrī no 3224 testa pieteikumiem tika izlozēti trīs laimīgie, kuri katrs iegūs “Dokobit” portāla gada abonementu un “iPad”.


Uzvarētāji ir:

  • Ruslans rus*********@gmail.com
  • Marta mar*********@gmail.com
  • Uldis uld*******@gmail.com

Apsveicam laimētājus un ar laimīgajiem balvu ieguvējiem sazināsimies privāti.

Digitāli risinājumi attālinātam darbam un ērtākai ikdienai piedzīvo uzplaukumu. Elektroniskie paraksti nav izņēmums. Latvijā pirmais elektroniskais paraksts tika izsniegts 2006. gadā, un tā izmantošana ik gadu lēnām pieauga, līdz 2020. gadā pandēmijas ietekmē notika straujš izrāviens. Privātpersonām un uzņēmumiem nācās pielāgot savus paradumus un darbu attālinātās dzīves apstākļiem, un elektroniskā parakstīšanās bija viens no risinājumiem, kas palīdzēja to īstenot. Šobrīd elektroniskie paraksti ir kļuvuši par normu un nepieciešamību.

Pārbaudi savas zināšanas par elektronisko parakstu!
Aizpildi testu un pārbaudi savas zināšanas par elektronisko parakstīšanos.
Sākt testu
Kādā nolūkā tiek izmantots elektroniskais paraksts?
Daļēji pareizi. Ar elektronisko parakstu var parakstīt dažādus dokumentus – līgumus, pieprasījumus, deklarācijas u. c. Tāpat ar elektronisko parakstu var arī apstiprināt identitāti dažādos e-pakalpojumu portālos, pašapkalpošanās tīmekļa vietnēs un internetbankās.
Daļēji pareizi. Ar elektronisko parakstu var parakstīt dažādus dokumentus – līgumus, pieprasījumus, deklarācijas u. c. Tāpat ar elektronisko parakstu var arī apstiprināt identitāti dažādos e-pakalpojumu portālos, pašapkalpošanās tīmekļa vietnēs un internetbankās.
Pareizi. Ar elektronisko parakstu var parakstīt dažādus dokumentus – līgumus, pieprasījumus, deklarācijas u. c. Tāpat ar elektronisko parakstu var arī apstiprināt identitāti dažādos e-pakalpojumu portālos, pašapkalpošanās tīmekļa vietnēs un internetbankās.
Nākamais
Pārbaudīt
Rezultāti
Kur jāglabā elektroniski parakstīti dokumenti?
Nepareizi. Elektroniski parakstīti dokumenti jāglabā elektroniskā formātā, citādi tie zaudē juridisko spēku. Elektroniskais paraksts satur ne tikai parakstītāja vārdu un parakstīšanas laiku, bet ir sasaistīts ar sertifikātu, kurā ir iekļauta būtiska informācija par elektroniskā paraksta līmeni, sertifikāta derīguma termiņu, sertifikāta izsniedzēju utt. Šie dati ir pieejami tikai elektroniski un nav redzami drukātajā dokumentā.
Pareizi. Elektroniski parakstīti dokumenti jāglabā elektroniskā formātā, citādi tie zaudē juridisko spēku. Elektroniskais paraksts satur ne tikai parakstītāja vārdu un parakstīšanas laiku, bet ir sasaistīts ar sertifikātu, kurā ir iekļauta būtiska informācija par elektroniskā paraksta līmeni, sertifikāta derīguma termiņu, sertifikāta izsniedzēju utt. Šie dati ir pieejami tikai elektroniski un nav redzami drukātajā dokumentā.
Nepareizi. Elektroniski parakstīti dokumenti jāglabā elektroniskā formātā, citādi tie zaudē juridisko spēku. Elektroniskais paraksts satur ne tikai parakstītāja vārdu un parakstīšanas laiku, bet ir sasaistīts ar sertifikātu, kurā ir iekļauta būtiska informācija par elektroniskā paraksta līmeni, sertifikāta derīguma termiņu, sertifikāta izsniedzēju utt. Šie dati ir pieejami tikai elektroniski un nav redzami drukātajā dokumentā.
Nākamais
Pārbaudīt
Rezultāti
Latvijā kvalificētu jeb drošu elektronisko parakstu var izveidot ar:
Daļēji pareizi. Latvijā visplašāk lietotie rīki kvalificēta jeb droša elektroniskā paraksta izveidei ir personas apliecība jeb eID karte un mobilās lietotnes “eParaksts mobile” un “Smart-ID”.
2021. gada dati liecina, ka vairāk nekā 680 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju ir pieejams elektroniskais paraksts eID kartē, 195 tūkstoši izmanto “eParaksts mobile” un nedaudz vairāk kā 1 miljons Latvijā izmanto “Smart-ID” lietotni.
Daļēji pareizi. Latvijā visplašāk lietotie rīki kvalificēta jeb droša elektroniskā paraksta izveidei ir personas apliecība jeb eID karte un mobilās lietotnes “eParaksts mobile” un “Smart-ID”.
2021. gada dati liecina, ka vairāk nekā 680 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju ir pieejams elektroniskais paraksts eID kartē, 195 tūkstoši izmanto “eParaksts mobile” un nedaudz vairāk kā 1 miljons Latvijā izmanto “Smart-ID” lietotni.
Pareizi. Latvijā visplašāk lietotie rīki kvalificēta jeb droša elektroniskā paraksta izveidei ir personas apliecība jeb eID karte un mobilās lietotnes “eParaksts mobile” un “Smart-ID”.
2021. gada dati liecina, ka vairāk nekā 680 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju ir pieejams elektroniskais paraksts eID kartē, 195 tūkstoši izmanto “eParaksts mobile” un nedaudz vairāk kā 1 miljons Latvijā izmanto “Smart-ID” lietotni.
Nākamais
Pārbaudīt
Rezultāti
Vai Latvijā kvalificēts elektroniskais paraksts un drošs elektroniskais paraksts nozīmē vienu un to pašu?
Pareizi. Drošs elektroniskais paraksts ir Latvijā pieņemts juridisks termins, kas apzīmē un atbilst eIDAS regulā noteiktajam kvalificēta elektroniskā paraksta terminam.
Nepareizi. Drošs elektroniskais paraksts ir Latvijā pieņemts juridisks termins, kas apzīmē un atbilst eIDAS regulā noteiktajam kvalificēta elektroniskā paraksta terminam.
Nākamais
Pārbaudīt
Rezultāti
Kas ir eIDAS regula?
Pareizi. Ar Elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu (eIDAS) regulu tika izveidota sistēma drošai elektroniskai mijiedarbībai ES starp uzņēmumiem, iedzīvotājiem un valsts iestādēm. Regula attiecas uz elektroniskās identifikācijas (eID) shēmām un uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, un ar to likvidē šķēršļus eID izmantošanai ES.
Nepareizi. Ar Elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu (eIDAS) regulu tika izveidota sistēma drošai elektroniskai mijiedarbībai ES starp uzņēmumiem, iedzīvotājiem un valsts iestādēm. Regula attiecas uz elektroniskās identifikācijas (eID) shēmām un uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, un ar to likvidē šķēršļus eID izmantošanai ES.
Nepareizi. Ar Elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu (eIDAS) regulu tika izveidota sistēma drošai elektroniskai mijiedarbībai ES starp uzņēmumiem, iedzīvotājiem un valsts iestādēm. Regula attiecas uz elektroniskās identifikācijas (eID) shēmām un uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, un ar to likvidē šķēršļus eID izmantošanai ES.
Nākamais
Pārbaudīt
Rezultāti
Vai dokumentu, kas parakstīts ar kvalificētu jeb drošu elektronisko parakstu, var datēt ar atpakaļejošu datumu?
Nepareizi. Kvalificēts elektroniskais paraksts tiek veidots tā, lai būtu pamanāmas jebkādas izmaiņas e-parakstītajā dokumentā un elektroniskajā parakstā. Lai elektroniskais paraksts būtu derīgs, dokumenta parakstīšanas brīdī elektroniskajam parakstam tiek pievienots laika zīmogs, kas parāda laiku līdz paraksta izveidošanai, tādējādi nav iespējams viltot parakstīšanas datumu vai pēc parakstīšanas to dokumentā mainīt.
Pareizi. Kvalificēts elektroniskais paraksts tiek veidots tā, lai būtu pamanāmas jebkādas izmaiņas e-parakstītajā dokumentā un elektroniskajā parakstā. Lai elektroniskais paraksts būtu derīgs, dokumenta parakstīšanas brīdī elektroniskajam parakstam tiek pievienots laika zīmogs, kas parāda laiku līdz paraksta izveidošanai, tādējādi nav iespējams viltot parakstīšanas datumu vai pēc parakstīšanas to dokumentā mainīt.
Nākamais
Pārbaudīt
Rezultāti
Kurš no minētajiem elektroniskajiem parakstiem atbilst elektronisko parakstu drošības līmenim ar visaugstāko juridisko spēku – to nevar apšaubīt tiesā un tas juridiski ir līdzvērtīgs ar roku rakstītam parakstam?
Nepareizi. Saskaņā ar eIDAS regulu kvalificētam elektroniskajam parakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā ar roku rakstītam parakstam, un tas tiek pieņemts visās ES dalībvalstīs. Kvalificētu elektronisko parakstu veido ar kvalificētu elektroniskā paraksta izveides ierīci, un tā pamatā ir kvalificēts sertifikāts.
Pareizi. Saskaņā ar eIDAS regulu kvalificētam elektroniskajam parakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā ar roku rakstītam parakstam, un tas tiek pieņemts visās ES dalībvalstīs. Kvalificētu elektronisko parakstu veido ar kvalificētu elektroniskā paraksta izveides ierīci, un tā pamatā ir kvalificēts sertifikāts.
Nepareizi. Saskaņā ar eIDAS regulu kvalificētam elektroniskajam parakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā ar roku rakstītam parakstam, un tas tiek pieņemts visās ES dalībvalstīs. Kvalificētu elektronisko parakstu veido ar kvalificētu elektroniskā paraksta izveides ierīci, un tā pamatā ir kvalificēts sertifikāts.
Nākamais
Pārbaudīt
Rezultāti
Kā uzzināt, vai elektroniskais paraksts uz elektroniski parakstīta dokumenta ir derīgs?
Nepareizi. Saskaņā ar eIDAS regulu validācija ir papildu pakalpojums elektroniskajiem parakstiem. Validācija parāda, vai paraksts bija derīgs no izveides līdz validēšanas brīdim, un tā ir nepieciešama, lai novērtētu e-parakstīta dokumenta integritāti, kā arī pārbaudītu elektroniskā paraksta derīgumu.
Pareizi. Saskaņā ar eIDAS regulu validācija ir papildu pakalpojums elektroniskajiem parakstiem. Validācija parāda, vai paraksts bija derīgs no izveides līdz validēšanas brīdim, un tā ir nepieciešama, lai novērtētu e-parakstīta dokumenta integritāti, kā arī pārbaudītu elektroniskā paraksta derīgumu.
Nepareizi. Saskaņā ar eIDAS regulu validācija ir papildu pakalpojums elektroniskajiem parakstiem. Validācija parāda, vai paraksts bija derīgs no izveides līdz validēšanas brīdim, un tā ir nepieciešama, lai novērtētu elektroniski parakstīta dokumenta integritāti, kā arī pārbaudītu elektroniskā paraksta derīgumu.
Nākamais
Pārbaudīt
Rezultāti
Kādā nolūkā izmanto laika zīmogu?
Pareizi. Laika zīmogs pierāda, ka dokuments parakstīts līdz laika zīmogā norādītajam brīdim. Kvalificēts laika zīmogs saista datumu un laiku ar datiem tā, lai nebūtu iespējams nenosakāmi mainīt datumu, tas ir balstīts uz precīzu laika avotu un to izsniedz regulētajā Eiropas Savienības uzticamības pakalpojumu sarakstā iekļauts laika zīmogu pakalpojumu sniedzējs.
Nepareizi. Laika zīmogs pierāda, ka dokuments parakstīts līdz laika zīmogā norādītajam brīdim. Kvalificēts laika zīmogs saista datumu un laiku ar datiem tā, lai nebūtu iespējams nenosakāmi mainīt datumu, tas ir balstīts uz precīzu laika avotu un to izsniedz regulētajā Eiropas Savienības uzticamības pakalpojumu sarakstā iekļauts laika zīmogu pakalpojumu sniedzējs.
Nepareizi. Laika zīmogs pierāda, ka dokuments parakstīts līdz laika zīmogā norādītajam brīdim. Kvalificēts laika zīmogs saista datumu un laiku ar datiem tā, lai nebūtu iespējams nenosakāmi mainīt datumu, tas ir balstīts uz precīzu laika avotu un to izsniedz regulētajā Eiropas Savienības uzticamības pakalpojumu sarakstā iekļauts laika zīmogu pakalpojumu sniedzējs.
Nākamais
Pārbaudīt
Rezultāti
Kāpēc elektroniskais paraksts var būt nederīgs?
Daļēji pareizi. Elektroniskie paraksti var būt nederīgi vai laika gaitā zaudēt savu derīgumu vairāku iemeslu dēļ, piemēram, kvalificēts sertifikāts parakstīšanas brīdī ir bijis atsaukts vai ir beidzies tā derīguma termiņš; paraksts ir izsniegts ar nekvalificētu sertifikātu; tika pievienots nekvalificēts laika zīmogs; neatbilstoša vai vāja kriptogrāfija; dokuments ir mainīts pēc tā parakstīšanas; paraksts nav sagatavots ilgtermiņa derīgumam un kvalificēts sertifikāts ir atsaukts utt.
Daļēji pareizi. Elektroniskie paraksti var būt nederīgi vai laika gaitā zaudēt savu derīgumu vairāku iemeslu dēļ, piemēram, kvalificēts sertifikāts parakstīšanas brīdī ir bijis atsaukts vai ir beidzies tā derīguma termiņš; paraksts ir izsniegts ar nekvalificētu sertifikātu; tika pievienots nekvalificēts laika zīmogs; neatbilstoša vai vāja kriptogrāfija; dokuments ir mainīts pēc tā parakstīšanas; paraksts nav sagatavots ilgtermiņa derīgumam un kvalificēts sertifikāts ir atsaukts utt.
Pareizi. Elektroniskie paraksti var būt nederīgi vai laika gaitā zaudēt savu derīgumu vairāku iemeslu dēļ, piemēram, kvalificēts sertifikāts parakstīšanas brīdī ir bijis atsaukts vai ir beidzies tā derīguma termiņš; paraksts ir izsniegts ar nekvalificētu sertifikātu; tika pievienots nekvalificēts laika zīmogs; neatbilstoša vai vāja kriptogrāfija; dokuments ir mainīts pēc tā parakstīšanas; paraksts nav sagatavots ilgtermiņa derīgumam un kvalificēts sertifikāts ir atsaukts utt.
Nākamais
Pārbaudīt
Rezultāti
Iespējams, tikai nesen esi sācis iepazīt elektroniskā paraksta iespējas un lietošanu. 

Vairāk par elektroniskā paraksta iespējām uzzini  "Dokobit" blogā.
Tavas zināšanas par elektroniskajiem parakstiem ir labas, bet vēl ir daudz lietu, kuras tev būtu noderīgi un interesanti uzzināt. 

Vairāk par elektroniskā paraksta iespējām uzzini
"Dokobit" blogā.
Tu esi īsts elektronisko parakstu eksperts! 

Lai vēl pieslīpētu savas zināšanas, aktualitātes par e-parakstīšanos meklē  "Dokobit" blogā.
“Dokobit” ir viens no lielākajiem elektroniskajā parakstā balstītu risinājumu uzņēmumiem Baltijā un Ziemeļvalstīs, kas piedāvā autentifikācijas, elektroniskās parakstīšanas un parakstu vākšanas pakalpojumus ar pārdomātu funkcionalitāti un plašām pielāgojamības iespējām jebkuram biznesam un vajadzībām. “Dokobit” nodrošina arī elektronisko parakstu un e-zīmogu kvalificētu validāciju.