Sasniegt vairāk:
'NVO fonds' – lielākais un mērķtiecīgākais atbalsts nevaldības organizācijām
Teksts: Indra Ēķe-Začeste
Foto: LETA un publicitātes foto
Septembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu pieteikumu konkursu lielākajā programmā nevaldības organizāciju atbalstam – "NVO fonds". Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, atbalstīt pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.
Valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" izveides priekšvēsture saistās ar pieaugošo nevaldības sektora lomu demokrātijas procesu attīstībā un iesaisti visos publiskās pārvaldes līmeņos. Tieši caur nevaldības organizācijām sabiedrība var līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo jautājumu risināšanā.
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) programma "NVO fonds" ļauj saņemt finansējumu nevaldības organizācijām, realizējot projektus kādā no četriem darbības virzieniem:
NVO darbības stiprināšana
NVO interešu aizstāvības stiprināšana
atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm
NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana
Programmas ietvaros nākamajā gadā pieejamais finansējums ir palielināts un sasniedz teju divus miljonus eiro. Pēdējo piecu gadā ar "NVO fonda" atbalstu 153 organizācijas īstenojušas 254 projektus. Tie skar pilsoniskās sabiedrības attīstību, sociālo aizsardzību, iekļaušanu, ģimeni, kā arī individuālo un sabiedrības veselību. Projekti īstenoti arī dabas, vides, klimata un dzīvnieku aizsardzības jomā.
Atvērta platforma sarunām
Sarunu festivāls "Lampa" ik gadu pulcē tūkstošiem sarunu mīļotāju un diskusiju cienītāju. Festivāls ir liela mēroga iniciatīva, atvērta platforma, kuras saturu veido simtiem organizāciju un aktīvu indivīdu, kopīgiem spēkiem radot vietu, kur brīvā, nepiespiestā gaisotnē apmainīties ar viedokļiem un cieņpilnā veidā diskutēt par sabiedrībā aktuālām tēmām. Pēdējos gados festivāls ir vērojam ne tikai klātienē Cēsīs, bet arī tiešsaistē, tādējādi kļūstot pieejamam daudz lielākai sabiedrības daļai.

Sarunu festivāla "Lampa" programmas kuratore Egita Prāma atzīst, ka "NVO fonda" atbalsts ir būtisks pilsoniskām iniciatīvām un tik liela mēroga pasākumu, kāds ir sarunu festivāls "Lampa", bez šāda atbalsta ("NVO fonds", VKKF finansējums) organizēt būtu teju neiespējami. "Līdzvērtīgiem pasākumiem ar komerciālu ievirzi, piemēram, mūzikas festivāliem, ir ieejas biļetes, kas veido apmēram pusi no ienākumiem, bet demokrātijas festivālam būtu jābūt pieejamam ikvienam, tādēļ no ieejas maksas esam atteikušies, un tad nu jādomā, kā aizstāt šo ieņēmumu daļu. Šajā brīdī grantu finansējums ir neatsverams," uzsver Egita Prāma.

"NVO fonda" finansējums ir pavēris iespēju nevalstiskajām organizācijām un aktīvistiem piedalīties "Lampā" bez līdzmaksājuma, kopā ar "British Council" attīstīt kopā skatīšanās vietu kustību visā Latvijā, kas savukārt spējis iekustināt vietējās kopienas kļūt aktīvākām un līdzdarboties sabiedriskajos procesos.

"Prieks, ka pašu nevaldības organizāciju izauklēta un veicināta ideja par "NVO fonda" izveidi nes augļus Latvijas sabiedrībai. Ir redzams, ka pilsoniskā sabiedrība kļūst par arvien spēcīgāku partneri valsts un privātajam sektoram, un tur viennozīmīgi "NVO fonda" atbalsts ir bijis būtisks profesionalitātes/muskuļu audzēšanā," novērtē Prāma. Viņa gan piebilst, ka iniciatīvām, kas vērstas uz ilgtermiņa pārmaiņām, ir izaicinoši norādīt sociālo ietekmi jau pēc mēneša vai diviem: "Būtu vērts apsvērt ietekmes novērtējumu veikt krietni ilgāku laiku pēc projekta noslēguma. Lielām iniciatīvām arī to nav tik viegli paveikt, jo to veido daudzu saskaitāmo summa, un pateikt, tieši kura finansētāja ietekme ir kura, ir gandrīz neiespējami, tādēļ finansētājiem vajadzētu uz šo sociālo ietekmi skatīties plašāk, ne tikai no sevis finansētā projekta prizmas."

Festivāla rīkotāji pozitīvi novērtē arī birokrātijas mazināšanos un to, ka SIF un nevaldības organizāciju vidū veidojas vienlīdzīgas, nevis finansētāja un palīdzības saņēmēja attiecības.
Būtiskas un redzamas pārmaiņas
Viena no nevaldības organizācijām, kas izmanto "NVO fonda" atbalstu, ir nodibinājums "Latvijas Dabas fonds" (LDF). LDF misija ir Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana, un, lai to īstenotu, fonds darbojas dabas aizsardzības praktiskajā nodrošināšanā un sabiedrības izglītošanā par dabas daudzveidības nozīmi.

Kopš 2016. gada LDF saņem "NVO fonda" atbalstu organizācijas jaudas un kapacitātes celšanai, bet šogad tiek īstenots projekts "Dabas interešu aizstāvība Latvijas Dabas fonda darbības ietvaros".

"NVO fonda" atbalsts ļāvis aktīvi turpināt LDF līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, piedaloties 10 konsultatīvajās padomēs, sniedzot atzinumus par normatīvajiem aktiem, kā arī aktīvi reaģējot uz iedzīvotāju signāliem par dabas aizsardzības problēmsituācijām. Tāpat projekta laikā tika uzsākta sadarbība ar Rīgas apkaimju biedrībām, iesaistot tās pilsētas pļavu apzināšanā, atjaunošanā un apsaimniekošanā, tādējādi veicinot sociālo atbildību un piederības sajūtu savai kopienai un vienlaikus sniedzot ieguldījumu dabas daudzveidības palielināšanā.

"Pavasarī Rīgas apkaimju biedrības pieteica 70 teritorijas pļavu ierīkošanai vai apsaimniekošanai. LDF vasaras sezonā ievāca sēklu materiālu, kas rudenī talku laikā, piedaloties vietējiem iedzīvotājiem, tiks iesēts iepriekš sagatavotā augsnē. 12. septembrī notika pirmā šāda veida talka Rīga zoodārzā, kurā piedalījās arī pilsētas mērs Mārtiņš Staķis. Projekta rezultātā Rīgas un Salaspils pašvaldības ieviesušas grozījumus saistošajos noteikumos, pieļaujot tādu apsaimniekošanas veidu, kas atļauj augiem izziedēt, tādējādi veicinot bioloģiskās daudzveidības klātbūtni pilsētā," par aktīvo darbu Rīgas pilsētas pļavās stāsta Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš.

Kopumā "NVO fonda" atbalsts nodibinājumam ir ļoti būtisks. ""NVO fonds" ceļ pilsoniskās sabiedrības organizāciju veiktspēju, nodrošina to līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī veicina demokrātijas procesus valstī. Prieks, ka šī instrumenta kapacitāte ar katru gadu palielinās, sniedzot atbalstu arvien lielākam organizāciju skaitam," novērtē Ģirts Strazdiņš.
Atbalsts labo darbu veikšanai
Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" sniedz ilgtermiņa atbalstu Latvijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem, kurus skārušas veselības, sadzīves vai sociālās integrācijas problēmas. Viens no projektiem, kas tiek rīkots kopš organizācijas pirmsākumiem, ir akcija "Labo darbu nedēļa", kuras laikā ikviens tiek aicināts sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem, sakopt apkārtni un veikt citus nozīmīgus darbus.

Šo akciju jau trešo gadu pēc kārtas atbalsta arī "NVO fonds", lai veicinātu plašāku sabiedrības iesaistīšanos, vairotu sociālo atbildību un pilsonisko līdzdalību. Projekts paredz aizsāktās labo darbu kustības popularizēšanu, meklējot arvien jaunus risinājumus, kā sniegt atbalstu ierobežotos apstākļos, vienlaikus iedzīvinot arī brīvprātīgā darba tradīcijas.

Kā atzīst pati organizācija, "NVO fonda" atbalsts ir bijis ļoti nozīmīgs projekta virzībai un labas tradīcijas turpināšanai. "NVO programma ir svarīgs atbalsta punkts daudzām organizācijām to mērķu un ideju realizācijā. Tā ir vērtīga un noderīga, jo spēj aptvert dažādu vajadzību spektru, vienlaikus saglabājot tās vērtības un mērķus," pieejamo atbalstu novērtē labdarības organizācijas "Palīdzēsim.lv" vadītāja Ilze Skuja.

Šāda finansējuma pieejamība ir liels atspaids jebkurai NVO, jo ļauj realizēt idejas, īpaši krīzes apstākļos un apstākļos, kad nodokļu likumdošanas pārmaiņu dēļ NVO kļūst vēl sarežģītāk piesaistīt finansējumu.
Ar entuziasmu vien nepietiek
Biedrības "Bona fide Latvia" darbības mērķis ir veicināt atvērtu, iekļaujošu sabiedrību un palīdzēt sociāli atstumtiem cilvēkiem integrēties sabiedrībā. Līdz šim biedrības brīvprātīgais darbs bijis vērsts uz bijušo likumpārkāpēju atbalstīšanu, palīdzot viņiem uzsākt jaunu dzīvi.

Kopš 2019. gada biedrība izmanto "NVO fonda" atbalstu savas darbības attīstīšanai, brīvprātīgo darba organizēšanai un negatīvu, sociāli kaitīgu, sabiedrībā izplatītu stereotipu mazināšanai. Biedrības "Bona fide Latvia" valdes loceklis Jānis Nicmanis uzsver, ka "NVO fonda" atbalsts biedrības attīstību ir daudzkārt paātrinājis un ļāvis tai sasniegt mērķus, kas citādi nebūtu iespējams.

"Ar "NVO fonda" atbalstu ielikām pamatus mūsu biedrības identitātei un nostiprinājām brīvprātīgo kopienu. Pagājušajā gadā apmācījām brīvprātīgos, bet šogad organizējam plašai sabiedrībai domātus tiešsaistes vebinārus," stāsta Jānis Nicmanis.

Ar pieejamo "NVO fonda" atbalstu ievērojami paplašināta brīvprātīgo kopiena un nodrošināta viņu apmācība, izveidota mājaslapa un tiešsaistes bāze, bet šogad tiek īstenots jau trešais "NVO fonda" projekts. Šo pasākumu rezultātā nostiprināta biedrības tiešsaistes kopiena un radīti priekšnosacījumi biedrības nestās vēsts popularizēšanai sabiedrībā. "NVO fonda" sniegtā finansējuma pieejamība ir ļoti nozīmīga, jo organizācijas nevar darboties, tikai balstoties uz entuziasmu, un ir svarīgi, ka ir pieejams finansējums, kas domāts saprātīgiem mērķiem.
Atbalsts lokālām iniciatīvām
Biedrība "Pierīgas partnerība" ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes, Babītes un Olaines novada teritorijā ar mērķi veicināt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Ar "NVO fonda" atbalstu biedrība "Pierīgas partnerība" spējusi veicināt novadu nevaldības organizāciju sadarbību, popularizēt kompetenču uzlabošanu, nodrošināt NVO atbalstu Babītes, Mārupes un Olaines novadā. 2021. gadā sadarbībā ar biedrību "Partnerība Daugavkrasts", kas darbojas Ķekavas novadā, aizsākta SIF makroprojekta "Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai" īstenošana.

"Šis ir jau otrais SIF projekts. Soli pa solītim, realizējot dažādas aktivitātes, mēs veicinām iedzīvotāju un nevalstiskā sektora iesaisti novada ikdienā un dažādu jautājumu risināšanā, audzējam piederības sajūtu savam novadam un meklējam aktīvus iedzīvotājus – kopienu līderus savās apkaimēs," stāsta biedrības "Partnerība Daugavkrasts" administratīvā vadītāja Aiga Smiltāne.
Biedrības veica pētījumu par nevaldības sektora organizācijām novados, to savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību. Projektu rezultātā tika atjaunota kontaktu datubāze, kas regulāri saņem informāciju par NVO sektora aktualitātēm biedrību pārstāvētajos novados. Ar "NVO fonda" atbalstu veicināta arī neformāla pieredzes apmaiņa un zināšanu pilnveidošana konkrētās jomās. Piemēram, forumos "Ideju skrejceļš" vairāk nekā 100 iedzīvotāji diskutēja par dažādām novadu attīstībai un pašiem iedzīvotājiem aktuālām tēmām, un izvirzītās idejas apkopotā veidā iesniegtas attiecīgajām pašvaldībām. Vienlaikus projekta īstenošana rosinājusi arī jaunu biedru iestāšanos biedrībās, ir sniegts informatīvs un konsultatīvs atbalsts esošām un jaundibinātām organizācijām un kopienu līderiem, veicinot dažādu prasmju, kas saistītas ar kopienu veidošanu, attīstīšanu.

Biedrības pārstāvji atzīst, ka "NVO fonds", nodrošinot finansiālu atbalstu, dod iespēju risināt ar nevaldības sektoru saistītus jautājumus, tostarp pievērsties aktualitātēm un vajadzībām novados. "Ir ļoti jauki, ja ir finansējums iedzīvotājiem un NVO sektoram kopumā nepieciešamu aktivitāšu realizācijai, jautājumu risināšanai, jo ikdienā katrs ir aizņemts savos darbos, un bieži vien brīvprātības princips, uz kā darbojas lielākā daļa biedrību un iedzīvotāju kopienu, neļauj paveikt tik daudz, kā gribētos," uzsver Aiga Smiltāne.
Ar "NVO fonda" atbalstu ir iespējams stiprināt nevaldības organizāciju kapacitāti, paplašināt organizāciju atpazīstamību un palielināt to ietekmi, veicināt jaunu ideju attīstību un ātrāk sasniegt savus mērķus. Gan liela, gan mazāka apjoma iniciatīvām ar fonda atbalstu ir iespēja sniegt būtisku ieguldījumu saliedētas sabiedrības attīstībā. Konkursa pieteikumi programmā "NVO fonds" 2022. gadam tiek pieņemti līdz 30. septembra plkst. 12.00. Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā Projektu konkursi.