Video
Jaunieši Jelgavā izzina ebreju kultūrvēsturisko mantojumu
Teksts: Sabīne Košeļeva
Video: producents – KMM visuals, operators – Vitālijs Prutskis, video montāža – Krists Šēners
Foto: kadrs no video
Saliedētas sabiedrības pamatnosacījums ir visu sabiedrības grupu interešu iekļaušana un respektēšana, kas nav iespējama bez to apzināšanas, aktualizēšanas un integrēšanas esošajā sabiedrības modelī. Jo īpaši tas būtiski ir jauniešu vidū, kuru izpratne par sabiedrību tikai formējas, un priekšdienās tieši viņi būs tie, kas veidos pamatu atvērtai un iekļaujošai sabiedrībai, kas ir ikvienas demokrātiskas valsts pamats.
Šī gada sākumā tika apstiprinātas "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam", kas nosaka rīcības virzienus, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju aktivitāti un līdzdarbošanos valsts attīstībā: nacionālā identitāte un piederība, demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums, kā arī integrācija. Viens no pamatnostādņu galvenajiem saliedētības politikas ieviesējiem ir Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), kas īsteno projektu "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma".

Šīs programmas ietvaros jau otro gadu norit biedrības "Goraļ" projekts "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas", kura mērķis ir ebreju kultūras apzināšana un popularizēšana jauniešu vidū, kopā sadarbojoties latviešu un krievu skolēniem.

Kā atklāj Biedrības "Goraļ" valdes locekle Ilāna Lisagora, tās darbība aizsākusies 2006. gadā, un jau pēc pāris gadiem ar SIF atbalstu izdota iepriekš Latvijā neapzinātu ebreju pasaku grāmata "Sābas ķēniņienes mīklas: ebreju tautas pasakas" ar pašas ilustrācijām.
Mēs uzskatām, ka diskriminācijas un stereotipu mazināšana ir jāsāk jau ar bērniem, jo viņi ir visatvērtākie. Un ja viņi aug, zinot, ka apkārt dzīvo daudz un dažādu kultūru, viņu redzesloks paplašinās.
Ilāna Lisagora, Biedrības "Goraļ" valdes locekle
Pasakas ir klātesošas arīdzan projektā "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas", kura ietvaros jūnijā attālinātā režīmā bija seminārs pedagogiem un augustā Jelgavā notika radošais mākslas plenērs. Tā laikā dažādu tautību 5.-12. klašu skolēni no četrām skolām lektores un mākslinieces Ilānas Lisagoras vadībā iepazinās ar ebreju pasakām un leģendām, ko pēcāk 5. vidusskolas skolotājas Nataļjas Novikovas vadībā skicēja katrs savā interpretācijā. Pēc tam skolēni, sadalīti mazās grupās, ievērojot tautību principu 50%+50%, pētīja un fotografēja Jelgavas ainas ar arhitektūras elementiem un salīdzināja ar ebreju pasaku varoņiem.

Savukārt septembrī pieredzējušā Jelgavas vēsturnieka un arheologa Andra Tomašūna vadībā norisinājās iepazīšanās ar Jelgavas ebreju vēsturi – gan lekcijas, gan izzinošas ekskursijas formātā, kuras laikā skolēni tikai aicināti mijiedarboties cits ar citu un pilsētvidi, aplūkojot vietas un objektus, kas saistīti ar ebreju iedzīvotājiem Jelgavā, kam sekoja darbs skolās kopā ar skolotājiem.
SIF atbalstītā projekta "Ebreji Jelgavā: vēsture un tradīcijas" rezultāti un tā laikā tapušie radošie darbi tiks prezentēti oktobrī noslēguma pasākumā kopā ar tradicionālās ebreju mūzikas klezmeru ansambļa uzstāšanos.
Atsaucība no skolēnu puses ir liela – piedalīties gribēja visi uzrunātie! Un arī darbi līdz šim ir radīti ļoti interesanti, tāpēc ar nepacietību gaidām noslēguma pasākumu oktobrī.
Ilāna Lisagora, Biedrības "Goraļ" valdes locekle