Svētki pašiem un apkārtējiem: mūzika vieno sabiedrību
Teksts: Indra Ēķe-Začeste
Video: Mārtiņš Otto, Santa Buša, Ēriks Logins
Foto: BJMK Rokskolas publicitātes foto
Viens no saliedētas sabiedrības stūrakmeņiem ir iedzīvotāju savstarpēja uzticēšanās, sadarbība starp dažādām sabiedrības grupām un iekļaujoša vide bez barjerām un stereotipiem. Un ir lieliski, ja to var vairot, darot darbu, kas pašiem sirdij tuvs. Par to, kā, izmantojot radošu pieeju, veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, sarunājāmies ar biedrības „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs" pārstāvjiem.
Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs" (BJMK) jau 17 gadus aktīvi darbojas Jelgavā, veicinot bērnu un jauniešu interesi par mūziku, nodrošinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas veidu un dodot iespēju būt aktīviem. BJMK daudzus gadus aktīvi iesaistās sociāli nozīmīgos un brīvprātīgā darba projektos, īsteno dažādus projektus, jauniešu iniciatīvas un starptautiskas aktivitātes.

Pagājušajā gadā ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu biedrība īstenoja projektu „Mūzika vieno sabiedrību", organizējot trīs neparastus labdarības koncertus, ko jaunieši sniedza brīvprātīgi. Koncerti notika piekabē, kas bija kā improvizēta mobilā skatuve. No vienas koncertvietas uz nākamo mobilo skatuvi piekabē pārvietoja ar kvadraciklu, bet paši jaunie mūziķi pārvietojās ar velosipēdiem. Šādā veidā jaunieši, BJMK Rokskolas audzēkņi un absolventi, uzstājās slimnīcas "Ģintermuiža" pagalmā, Jelgavas pilsētas slimnīcas pagalmā un VSAC "Zemgale" pagalmā.

BJMK Rokskolas projektu vadītāja Zane Rožkalna atklāj, ka "Mūzika vieno sabiedrību" aktivitātes bija vērstas uz saliedētu un pilsoniski aktīvu jauniešu kopienas veidošanu Jelgavā un tās apkaimē. Koncertos piedalījās vairāk nekā 20 jaunieši, kam tā bija lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, kā arī, veicot brīvprātīgo darbu, iepriecināt apkārtējos.

Jaunieši, kas paši piedalījās koncertos – Dīvs Rihards Greilihs, Sandis Kallions, Arvis Židkovs, Rodrigo Gulbis – atklāj, ka šie mobilie labdarības koncerti deva ļoti vērtīgu pieredzi un iespēju pilnveidot sevi. Šādi pasākumi vieno sabiedrību un rada piepildījuma sajūta, kas ir ļoti svarīga, lai saprastu, kāda ir katra paša loma sociālajā dzīvē.
Domājot par saliedētu sabiedrību, Zane Rožkalna uzsver, ka būtiski ir atrast kopīgas vērtības un intereses.
Pie mums ir pieņemts tā, ka šeit mēs nevienu nešķirojam. Mūsu mērķis ir, lai bērni un jaunieši šeit jūtas iederīgi un piederīgi noteiktai kopienai un videi. Viss atšķirīgais, kas ir viņu starpā, ir viņu pievienotā vērtība – tas, kas mūsu visus padara īpašus. Reliģija, tautība, ģimenes apstākļi, sekmes skolā – tas viss šeit nav būtiski. Kopsaucējs ir mūzika, caur ko mēs visi spējam sadarboties un izvirzīt priekšplānā noteiktas vērtības.