Vai skola sagatavo jauniešus dzīvei?
Kā reģistrēt nodokļus? Kā maksāt rēķinus un pārvaldīt studiju kredītu? Uzdodot šādus jautājumus vidusskolēniem, nereti pretī var saņemt vien neizpratnes pilnu skatienu, lai gan šie jaunieši jau ir ar vienu kāju patstāvīgā dzīvē. Ko būtu jāmāca skolā, lai jauniešus nemāktu bailes par pirmajiem soļiem pieaugošo kurpēs?
Anita Muižniece
Izglītības un zinātnes ministre
Mūsdienu jaunieši ir krietni vairāk sagatavoti ikdienas dzīvei un tam, kas viņus sagaida nākotnē. Jaunais mācību saturs ne velti ir balstīts uz prasmēm un viena no tām ir prasme pielāgoties. Pašreizējā mācību sistēma ir pilnīgi noteikti labāka par to, kas bija agrāk, un šodien skolēni ir pavisam citādāki nekā tie skolēni, kas bija tad, kad es biju jauna. Tuvākajā laikā nav plānoti jauni ilgtermiņa mērķi Latvijas izglītībā, jo izglītības sistēmā visu laiku ir bijušas visādas reformas, un, ņemot vērā, ka ir tik daudz jau uzsāktas reformas, man liekas, ka ir pienācis brīdis drusku iedot laiku visām izmaiņam iedzīvoties.
Liene Voroņenko
Valsts Izglītības satura centra vadītāja
Izglītībai ir jābūt dzīvai un tai jāmainās līdzi tiem, kas mācās. Domājams, ka mēs visu laiku attīstību izglītībā balstām uz tā brīža labākās pieredzes izmantošanu un to arī vajadzētu turpināt. Attiecībā uz jauniešu sagatavošanu ļoti daudz kas ir viņu pašu rokās. Man šķiet, ka nepieciešams radīt iespēju jauniešiem uzņemties lielāku atbildību par savām zināšanām, prasmēm un rīcību, jo nekas nesagatavo pieaugušo dzīvei labāk kā pati reālā dzīve.
Inita Juhņēviča
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja
Visas zināšanas, kas vajadzīgas šodien un, iespējams, būs vajadzīgas nākotnē, nekad nebūs iespējams aptvert un iemācīt. Mēs varam plānot, tomēr nevaram pilnīgi paredzēt nākotnē nepieciešamās zināšanas un prasmes. Tādēļ būtiskākais ir nevis mēģināt aptvert neaptveramo un iemācīt visu šodien vajadzīgo, kas rīt varbūt vairs nebūs vajadzīgs, bet iemācīt mācīties. Daudz svarīgāk par zināšanām, ir iedot jauniešiem izpratni par vērtībām, iemācīt labestību, iejūtību, izpalīdzību – veidot personības.
Ko domā paši skolēni?
83%
Neprot atrisināt praktiskus jautājumus
Tik daudz mūsu aptaujāto skolēnu uzskata, ka neprot atrisināt patstāvīgas dzīves uzdevumus, piemēram, reģistrēt un maksāt nodokļus, naudas pārvaldīšanu, rēķinu maksāšanu
76%
Skolās vairāk māca teorijas
Tik daudz mūsu aptaujāto skolēnu uzskata, ka skolas vairāk fokusējas uz teoriju mācīšanu
87%
Vajadzētu mācīt praktiskāk
Tik daudz mūsu aptaujāto skolēnu uzskata, ka skolās vajadzētu mācīt arī patstāvīgajā dzīvē noderīgas lietas, piemēram, nodokļu reģistrēšanu, rēķinu apmaksu
Skolā ļoti svarīgi apgūt pamatus rīcībai visās cilvēka darbībai nozīmīgajās jomās, tai skaitā, izpratni par to, kā darbojas ekonomika, kā plānot savus resursus, kādēļ pastāv nodokļi, jāmācās kritiski izvērtēt informāciju no daudzveidīgiem avotiem. Bet visvairāk jauniešiem jāiemācās, kā turpināt iegūt un apstrādāt arvien jaunu informāciju visu turpmāko dzīvi. Skolas uzdevums nav visiem ļoti konkrēti iemācīties aizpildīt kādu vienu konkrētu maksājumu veikšanas veidlapu vai sistēmu, jo tās mainīsies.
Zane Oliņa, "Skola2030" mācību satura ieviešanas vadītāja
Runājot par nodokļiem vai par budžeta lietām, es domāju, ka to varētu iemācīt ar interesantām metodem, kādu ir pietiekami daudz. Es domāju, ka skolās vajadzētu mācīt par nodokļiem, finanšu pratību, medijpratību, jo jaunietim, beidzot skolu, vieglāk, protams, ir, kad tas viss ir iemācīts. Skola ir skola, bet ir dzīve ārpus skolas, kurā jūs arī varat mācīties ļoti daudz noderīgu lietu. Tās ir dažādas nevalstiskās organizācijas, tie ir dažādi jauniešu centri, tās ir daudz un dažādās jauniešu aktivitātes, kurās jūs varat iesaistīties. Tās būs tās lietas, ko jūs paralēli skolai iemācīsieties – gan darbu komandā, gan atbildības uzņemšanos, gan ideju ģenerēšanu, gan viedokļa izteikšanu, gan pastāvēšanu par savu viedokli.
Daina Sproģe, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore
Es domāju, ka mūsdienu jaunieši vispār netiek sagatavoti pieaugušo dzīvei ne skolā, ne ģimenē. Bet tā ir daļa no mūsu Eiropas sabiedrības, kur vecāki ļoti piedalās bērna dzīvē, arī bērna skolas gaitās, praktiski atņemot bērniem iespēju kļūt patstāvīgiem. Skolas programmu pēdējām klasēm nepārzinu, bet, redzot studentus, varu teikt, ka ar finanšu pratību ir tiešām vāji. Vienlaicīgi gribu arī piebilst, ka tas ir ļoti atšķirīgi dažādu skolu absolventiem. Protams, ka skolā būtu jāmāca prasmes, piemēram, par finansēm, informāciju medijiem un to izvērtēšanu, kritisko domāšanu. Ja jau skola ir obligāta un nosaka minimālo nepieciešamo zināšanu līmeni, mēs, sabiedrība, nevaram paļauties uz to, kā bērniem visu iemācīs vecāki – vecāku izglītības līmenis, tai skaitā, medijpratībā un finanšu pratībā, visbiežāk ir nulle, jo tas tiešām netika mācīts.
Jeļena Budanceva, Ekonomikas un kultūras augstskolas docente
"Skola 2030" mērķis – lietpratīgs skolēns, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu, prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību.
Es domāju, ka skola nekad neiemācīs visu. Skolas uzdevums, man liekas, arī nav tikai iemācīt dzīvei. Skola ir viens no dzīves periodiem, kad tu mācies, bet tikpat labi, piemēram, par finanšu pratību, ir jābūt iesaistītai arī ģimenei. Es nedomāju, ka skola ir vienīgā mācīšanās institūcija mūsdienās, bet tā noteikti ir svarīga platforma, lai skolēni komunicētu viens ar otru, palīdzētu un atbalstītu viens otru.
Ināra Žukovska, Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Trakākās sekas, tas, ko es šobrīd redzu, ir tas, ka skolēni pārstāja ticēt savām prāta spējām un tur, kur var paļauties uz zināšanām, meklē palīdzību "google". Pat es zinu, ka tu zini, bet tu pat nemēģini izmantot tās savas zināšanas un prasmes, bet meklē uzreiz palīdzību internetā, jo tā ir drošāk, jo pasaule ir nedroša, jo vajag pārbaudīt. Man liekas, tas šobrīd ir lielākais traucēklis arī "Skola2030" programmā.
Aiga Hudobčenoka, Daugavpils Valsts ģimnāzijas vēstures, sociālo zinātņu un kulturoloģijas skolotāja
Mana lielā sāpe ir tā, ka, manuprāt, mācību priekšmetā "Latviešu valoda" jaunā "Skola2030" programma neveicina skolēnu latviešu valodas gramatikas zināšanas, neveido valodas kā sistēmas izpratni, nerosina radošumu un neattīsta lasītprasmi. Uzskatu, ka diemžēl "Skola2030" programma neveicina 21.gadsimta skolēnu vajadzīgās prasmes latviešu valodā.
Inese Bergmane, Jelgavas 4. sākumsskolas latviešu valodas skolotāja
Ko domā skolēni?
Mūsu sagatavotajās anketās skolēni arī varēja sniegt viedokli, ko viņi domā par jauniešu minēto problēmu, ka skola nesagatavo pieaugušo dzīvei. Piedāvājam dažus no izskanējušajiem viedokļiem.
"Uzskatu , ka ir daudz kā lieka un jauna šajā jaunajā "Skola 2030" programmā, kas nav vispirms labi iztestēta. nevar tikt testēta uz jauniešiem, kuriem kļūdu dēļ programmā var būt lauzta dzīve."
"Man patīk šī "Skola 2030" ideja, bet pēc sastapšanās un iepazīšanās ar "Skola 2030" izdales materiāliem, es nejūtos droša par to, ka tie mani sagatavo nākotnei, tādēļ īsti šai idejai neatbilst. Mums māca tieši to pašu tikai nedaudz citādākā veidā. Varbūt man tas tā liekas tāpēc, ka esmu pieradusi visu dzīvi mācīties tā, kā bija iepriekš, tāpēc šī ir diezgan grūtas un straujas pārmaiņas. Kāpēc to visu vajadzēja tik strauji?"
"Nākotnes skolu es redzu ar daudzām elektronikām, pat arī ar labāku mācību sistēmu, bet es neuzskatu, ka mums šīs pamata teorijas arī nevajadzēs zināt. Katrs nākotne izvēlēsies darbu, katram arī šīs teorijas varētu nākotnē noderēt."
"Aizraujoša un efektīva mācību vide būtu, ja skolēns tiktu ielikts dažādās situācijās, kur viņam ir jāstrādā gan kā līderim, gan kā padotajam, gan zem liela spiediena. Tiktu pārbaudītas ne tikai zināšanas, bet tas, kā spēj likt lietā komunikāciju, grupu darbu, līderismu, sadarbību un savstarpējo cieņu."
Resursi, kur atrast noderīgu informāciju jauniešiem, uzsākot patstāvīgo dzīvi
1
Kā samaksāt nodokļus
https://eds.vid.gov.lv/login/

Lai samaksātu nodokļus:

1. Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) lietotājam savā EDS profilā jāizvēlas sadaļa "Maksājumi". https://eds.vid.gov.lv/login/

2. Sadaļā ir norādīta gan informācija, par kādu nodokli ir iespējams veikt maksājumu, gan arī maksājamā summa un maksājuma konts. EDS lietotājs var arī sekot līdzi veiktā maksājuma izpildei, lai pārliecinātos, vai tas ir nonācis bankas tīklā un gaida nosūtīšanu, vai tas ir sasniedzis Valsts kases datubāzi, vai tas ir akceptēts un saņemts VID

(avots - vid.gov.lv)
2
Kā samaksāt elektrības rēķinu
1. Tu saņem rēķinu pa pastu vai elektroniski.

2. Rēķina sākumā vari redzēt informāciju, kas nepieciešama tā apmaksai – rēķina kopsummu, apmaksas termiņu, kā arī līguma numuru, ko nepieciešams norādīt maksājuma uzdevumā.

3. Lapas beigās skati rekvizītus rēķina apmaksai. Te atrodams arī svītrkods ērtākai rēķina apmaksai Latvijas Pasta nodaļās, Maxima veikalos u.c., kur pieņem maksājumus.

4. Veic maksājumu

(avots - elektrum.lv)
3
Karjeras stratēģijas padomi
https://karjerasmateriali.lv/

Šajā resursā var atrast noderīgas pamācības karjeras izvēlei un arī testus, kas var palīdzēt jaunietim izvēlēties piemērotāko nākotnes profesiju.
Autori
Gundega Gaujere
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece
Karīna Čerjapkina
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece
Anete Marija Tamane
Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece