KĀ NO IDEJAS TIKT LĪDZ IZPILDĪJUMAM
Daudzdzīvokļu nama
renovācija
Daudzdzīvokļu nama energoefektivitātes paaugstināšana nav iespējama bez ēkas renovēšanas, kas ne vien samazina arvien pieaugošos ikmēneša maksājumus par siltumu, bet arī krietni palielina ēkas drošību un ekspluatācijas ilgumu. Ko ietver publiskajā telpā tik bieži izskanējušais vārdu savienojums "daudzdzīvokļu nama renovācija", kā tā norit un kā to īstenot – skaidro nozares eksperti.
Kristaps Vītiņš ir AS "Olaines ūdens un siltums" daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu vadītājs un viņa vadībā renovācija īstenota aptuveni 30 daudzdzīvokļu mājās. Kā atklāj speciālists – process nebūt nav vienkāršs un ir jāapbruņojas ar pacietību, taču ilgtermiņā, neapšaubāmi, renovēto māju iedzīvotājiem uzlabojas gan dzīves kvalitāte, gan samazinās rēķini, kā arī, protams, ēka iegūst jaunu vizuālu veidolu.
Tradicionālie mājokļi (dzīvokļi vai privātmājas) pēc uzcelšanas perioda, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) tautas un mājokļu skaitīšanas dati
Ko ietver mājas renovācijas process?
Kā stāsta speciālists, daudzdzīvokļu nama standarta renovācijas process aizņem no diviem līdz trīsarpus gadiem. Pirmajā gadā pārsvarā notiek komunikācija ar dzīvokļu īpašniekiem, apzinot galvenās problēmas mājā un viņu vēlmes, notiek balsošana, dokumentu sagatavošana un saskaņošana, savukārt būvdarbu izpildes vidējais termiņš ir gads.

Renovējot māju, vienmēr tiek siltināta mājas fasāde un mainīta apkures sistēma (stāvvadi, guļvadi), dzīvokļos tiek uzstādīti jauni radiatori ar termoregulatoriem, lai temperatūru varētu regulēt atbilstoši nepieciešamībai un maksāt par faktiski patērēto siltuma daudzumu. Darbi tiek veikti, izvērtējot konkrēto māju, bet visbiežāk tā ir bēniņu, pamatu, pagraba, jumta siltināšana, logu maiņa gan koplietošanas telpās, gan dzīvokļos, nereti tiek mainīti arī ūdens stāvvadi un guļvadi. Renovācijas projekta ietvaros tiek uzlabota ventilācijas sistēma, ierīkota zibensaizsardzība, kā arī veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts.

Daudzdzīvokļu ēka Stacijas ielā 24, Olainē pirms un pēc renovācijas. Foto: "Olaines ūdens un siltums" arhīvs

Kāpēc nepieciešams renovēt daudzdzīvokļu namus
  • Siltumenerģijas patēriņš samazinās vidēji par 50%
  • Dzīvokļu īpašnieks regulē sev komfortablu siltumenerģijas temperatūru dzīvoklī
  • Maksā tikai par patērēto siltumenerģiju
  • Māja iegūst jaunu un modernu izskatu
  • Pieaug dzīvokļa īpašuma vērtība
  • Būtiski samazinās avārijas riski un uzturēšanas izmaksas

Avots: "Altum"

Daudzdzīvokļu nama renovācijas projekts - soli pa solim

3-5 stāvu daudzdzīvokļu mājas Latvijā pēc nodošanas ekspluatācijā perioda, Ekonomikas ministrijas apkopota informācija

Viena no iespējām, kā saņemt atbalstu daudzīvokļu nama renovācijai, ir finanšu institūcija "Altum", kas no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda piešķir grantu energoefektiviātes celšanas pasākumiem. Tiesa, granta piešķiršanas kārtība un projekta izpilde ik periodu ir nedaudz atšķirīga. Piemēram, ja 2016.–2023. gada programmā grants tika piešķirts pirms būvdarbiem, kad savākts 51% iedzīvotāju balsu, veikts energoaudits un saskaņota visa nepieciešamā dokumentācija, 2022.-2026. gada programmā grants jeb kapitāla atlaide mājai tiek izmaksāts pēc projekta pabeigšanas un energoefektivitātes kritēriju sasniegšanas. Lai būtu vieglāk orientēties jaunajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas norisē, "Altum" ir sagatavojis 12 soļu pamācību ar nepieciešamo dokumentāciju un procedūrām.

Vebinārs "Kā sagatavot pieteikumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā"

Kā atklāj Vītiņš, raitu projekta izpildes procesu mēdz traucēt birokrātija un iedzīvotāju neatsaucība – viņi vai nu nesaprot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ilgtermiņa ieguvumus, vai nu arīdzan cilvēciski netiek galā ar apjomīgajām aptaujas anketām un kopīga lēmuma pieņemšanu. Pozitīvi, ka "Altum" darbinieki konsultē un sniedz atbalstu projektu vadītājiem.

Ko darīt, lai arvien vairāk daudzdzīvokļu namu atbilstu ilgtspējības kritērijiem? Informēt, skaidrot un uzņemties iniciatīvu! Jo mūsu šodienas lēmumi un rīcības veido rītdienas realitāti.

Daudzdzīvokļu ēka Zemgales ielā 43, Olainē pirms un pēc renovācijas. Foto: "Olaines ūdens un siltums" arhīvs

Rolands Jurēvičs
Rolands Jurēvičs ir Olaines Zeiferta ielas 16 daudzdzīvokļu nama iedzīvotājs un arīdzan mājas vecākais, kura vadībā nams viens no pirmajiem pilsētā īstenoja energoefektivitātes uzlabošanas projektu. Renovācijas ietvaros nomanīta apkures sistēma, logi, nosiltināts cokols, pagraba griesti un mājas fasāde, kā arī iztīrīta ventilācijas sistēma, ierīkota zibensaizsardzība un izremontētas kāpņu telpas.

Kā stāsta Jurēvičs, kurš Olainē dzīvo no 1968. gada, tad tolaik celtās daudzdzīvokļu mājas dzīvošanai bija labas pirmos 10 gadus – pēc tam sāka parādīties plaisas sienās un varēja izjust siltuma zudumus. "Kad bija čuguna radiatori un nebija nosiltinātas ne gala sienas, ne sāni, malējos dzīvokļos bija jūtami aukstāks, tāpēc sākumā paši par savu naudu mēs nosiltinājām galus un sānus, lai izlīdzinātos temperatūra," atklāj Jurēvičs, kurš 22 gadus ir bijis atbildīgs arīdzan par mājas apkures temperatūras regulēšanu.

2019. gadā ar "Altum" atbalstu pabeigta pilna ēkas renovācija, pēc kuras, saskaņā ar energoaudita datiem, siltumenerģijas ietaupījums var sasniegt pat 48%. "Rēķini mums jau pirms tam bija mazāki nekā citām mājām, jo apkuri mājai regulējām paši, bet tagad maksājam uz pusi mazāk nekā pirms renovācijas. Ja kādreiz vidēji mēnesī tie bija 30-40 eiro, tad tagad vidēji tie ir 12 eiro mēnesī," atklāj Jurēvičs.
Olaines Zeiferta ielas 16 daudzdzīvokļu nama iedzīvotājs un mājas vecākais
Kur var saņemt (līdz)finansējumu?

ES fondu ietvaros līdzfinansējumu piešķir finanšu institūcija "Altum", galvaspilsētā pieejams Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums, kā arī daudzdzīvokļu namu renovāciju atbalsta virkne citu Latvijas pilsētu pašvaldības, tāpēc noteikti vērts painteresēties, vai un kāds grants ir pieejams jūsu pašvaldībā. Tāpat uz izdevīgākiem nosacījumiem kredītus daudzdzīvokļu namu renovācijai izsniedz komercbankas.
Logi - būtisks siltuma zuduma avots
Kā skaidro Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ivars Buls – tā kā lielu daļu mājas fasādes veido logi, tad attiecīgi tie spēlē būtisku lomu siltuma zudumā, jo aptuveni 37% no kopējā siltuma zuduma notiek tieši caur logiem. "Ja runājam par energoefektivitātes celšanas pasākumiem, tad logi ir ļoti svarīgi, ja ne paši svarīgākie. Jābūt ļoti rūpīgiem gan izvēles, gan iestrādes ziņā. Logu, protams, nevar salīdzināt ar nosiltinātu sienu, taču labs logs noteikti būs labāks nekā nenosiltināta siena. Arī tad, ja nerenovētā daudzdzīvokļu mājā ieliek jaunus logus, efektu jūt momentā."
Kādus logus izvēlēties, lai tie būtu energoefektīvi?
Latvijas būvnormatīvi nosaka, ka logiem ir jābūt ar siltumcaurlaidības koeficientu Ug, kas nevar būt lielāks par 1,1 ( W/m2*K ). Ko tas nozīmē? Jo zemāks koeficients, jo labāk aiztur siltumu telpā. Svarīga loma ir arī pašai loga stikla paketei. Piemēram, loga divu stiklu paketei, kur viens stikls ir ar selektīvo pārklājumu, kas atstaro siltumu, šis koeficients Ug ir 1,1 ( W/m2*K ), bet stikla paketei ar trīs stikliem, kur divi no tiem ir ar selektīvo pārklājumu, Ug = 0,5 ( W/m2*K ), līdz ar to trīs stiklu pakete ir vairāk nekā divas reizes energoefektīvāka, kas arī būs labākais variants. Daudzdzīvokļu namiem biežākais risinājums (95% gadījumu) ir plastikāta jeb PVC logi, jo tas ir relatīvi lēts un energoefektīvs, kā arī vieglāk kopjams, taču tikpat energoefektīvi ir arīdzan koka un alumīnija logi.

Buls atklāj, ka biežākā kļūda, ko pieļauj, mainot logus, ir nekvalitatīva montāža: “Lai logs būtu energoefektīvs arī pēc tā iebūves, tas ir arī atbilstoši jāiestrādā. Tas nozīmē, ka starp loga rāmi un sienu ir siltumizolējošs materiāls (visbiežāk montāžas putas), kurām no iekšpuses obligāti ir jābūt aizsargātam ar tvaika izolāciju, bet no ārpuses – ar hidroizolāciju, turklāt šīm putām ir jābūt hermētiski noslēgtām. Siltās telpās gaiss vienmēr būs mitrāks un virzīsies pa konstrukciju uz āru. Ja mitrums tiek klāt pie šīm putām, tad rezultātā tās kļūst neelastīgas un logam, pie temperatūras svārstībām mainoties perimetra izmēriem, tās sāk veidot mikroplaisas, jo zaudē savu elastīgumu. Tas nozīmē, ka veidosies aukstuma tilti – telpā nāks iekšā aukstums. Ar labu montāžu sliktu logu neuzlabosi, bet ar sliktu montāžu var sabojāt labu logu, tāpēc nevajadzētu taupīt ne uz logu izvēli, ne uz pašu montāžu, jo ilgtermiņā tas radīs siltuma zudumus.”

Būtisks aspekts ir arīdzan ventilācija. Agrāk – gan viduslaikos, gan padomju laikos – daudzdzīvokļu nami bija projektēti ar dabisko ventilāciju, taču jaunie logi ir tik blīvi, ka aizvērtā stāvoklī nenodrošina gaisa piekļuvi, līdz ar to paaugstinās gaisa relatīvais mitrums.
Tas vairs nav, piemēram ieteicamais 50%, bet gan 90%, kas veicina pelējuma sēnes veidošanos. Otrs – ieelpojot skābekli un izelpojot ogļskābo gāzi, 20 kv/m telpu divi cilvēki pieelpo apmēram 45-50 minūtēs ar CO2 koncentrāciju līdz pieļaujamajam koncentrācijas līmenim 1000 ppm, tāpēc reizi stundā būtu jāatver logs. Paaugstinoties CO2 koncentrācijai, mainās pH līmenis asinīs – to mēs izjūtam kā nogurumu, galvassāpes un aizpampumu no rīta. Tāpat izdalās arī toksīni no mēbelēm, grīdām, sadzīves ķīmijas, ko mēs arī visu ieelpojam, ja telpās nav nepārtraukta gaisa apmaiņa. Rezultātā mēs slimojam. Rietumeiropā ir pat tāds termins – slimās mājas sindroms. Taču tam ir risinājums – gan jaunus, gan jau iebūvētus logus var aprīkoti ar kontrolētas gaisa ieplūdes vārstiem, un pilsētās vēlams, lai tie būtu arī aprīkoti arī ar filtriem.
Ivars Buls, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Projekts sadarbībā ar:
Autori: Sabīne Košeļeva, Kristīne Melne, Līga Švāne
Dizains: Oskars Dreģis, Ralfs Eglītis
Izstrāde: Karīna Sabecka
Projekta vadība: Rihards Janmers
Veidoja: