PATA speciālisti: pavasaris – īstais laiks meža stādīšanas darbiem

PATA speciālisti: pavasaris – īstais laiks meža stādīšanas darbiem
Latvija ir ceturtā ar mežiem bagātākā valsts Eiropas Savienībā. Meži te aug aptuveni 3,44 miljonu hektāru platībā un klāj 53% no kopējās teritorijas. Aptuveni puse mežu Latvijā pieder valstij, savukārt no pārējiem lielākā daļa pieder privāto zemju īpašniekiem, kuru skaits sasniedz 135 tūkstošus. Tas ir ievērojams resursa apjoms, kuru nepieciešams ilgtspējīgi apsaimniekot, proti, pielietojot mežsaimnieciskās zināšanas, plānot un īstenot mežkopības darbus ilgtermiņā.
Nepārdot, bet apsaimniekot.
Aiva Lapiņa
PATA Meža apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
"Tas, ko šobrīd redzam, – ne visiem privātajiem meža īpašniekiem ir pietiekamas zināšanas par to, kā apsaimniekot mežu, lai gūtu maksimālu ekonomisko labumu. Ļoti bieži tieši zināšanu un pieredzes trūkuma dēļ privātie īpašnieki izvēlas pārdot savu īpašumu. PATA grupa jau vairāk nekā 20 gadus aicina meža īpašniekus nepārdot savu īpašumu, bet gan to apsaimniekot, jo meža vērtība nākotnē tikai augs," norāda PATA grupas Meža apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Aiva Lapiņa.
Pavasaris – īstais laiks meža atjaunošanai
"Ik gadu valstī vidēji tiek atjaunoti ap 40 tūkstošiem hektāru meža. Atjaunošanu iedala divos veidos – dabiski, jaunajam mežam iesējoties no tuvumā esošajiem kokiem, un mērķtiecīgi, atjaunojot izcirtumus ar stādīšanas vai sēšanas metodi. Lai gan pēdējos gados arvien biežāk sastopam meža īpašniekus, kas izvēlas veikt meža atjaunošanu, kokus mērķtiecīgi stādot, joprojām savu aktualitāti nav zaudējusi dabiskā meža atjaunošana, kur galvenais process atstāts dabas ziņā," skaidro "PATA Strenči" Meža resursu daļas vadītājs Reinis Muižnieks.

Lai izmantotu visu zemes potenciālu un nākotnes mežs būtu augstvērtīgs, PATA grupa aicina meža īpašniekus mežu atjaunot, to mērķtiecīgi stādot. Meža atjaunošanu galvenokārt veic pavasara un rudens sezonā.
Atjaunot, mērķtiecīgi stādot.
REINIS MUIŽNIEKS
"PATA Strenči" Meža resursu daļas vadītājs
Meža atjaunošanas posmi
Augsnes sagatavošana

Process, kas tiek veikts visos gadījumos, kad mežu atjauno, mērķtiecīgi stādot kokus, taču iesakām to veikt arī tad, ja izvēlēta dabiskā atjaunošana, tādējādi veicinot dabisko meža atjaunošanās procesu. Bez augsnes gatavošanas stādi var neieaugt un to kopšana ir apgrūtināta.
Stādīšanas vietai ir jābūt tādai, lai koka substrāts varētu uzņemt ūdeni un skābekli pietiekamā daudzumā.
Stādīšanas vietas pielāgošanu veic, mineralizējot augsni un veidojot nelielus pacēlumus. Darbā var izmantot dažādu veidu augsnes sagatavošanas tehniku. PATA grupas speciālisti augsni sagatavo, izmantojot disku arklus ar aktīvo piedziņu.
Koku stādīšana

Atbilstoši meža augšanas apstākļiem tiek izvēlēta koku suga un tiek veikta stādīšana.

Kokus nedrīkst stādīt ar sasalušām saknēm, jo neatkusušas saknes nespēj nodrošināt koka virszemes daļu apgādi ar ūdeni un barības vielām, tāpēc tās var iet bojā. Pirms stādīšanas ietvarstāda substrātam ir jābūt mitram. Ilgstoši uzglabājot, stādi ik pēc 5–6 dienām ir jāaplaista.
Pirms stādīšanas ir jāpārbauda mitrums, saujā saspiežot stāda augsnes substrātu. Ja mitrums ir labs, no substrāta iztecēs 2–3 ūdens piles.

Stādīšanu veic ar speciāliem stādāmajiem stobriem. Stādāmā stobra diametram jābūt par 15% lielākam nekā ietvarstāda sakņu kamola (ietvara) diametram.

Kokus stāda tādā dziļumā, lai minerālaugsne 1–2 cm biezumā nosegtu ietvarstādu augsnes substrātu. Vietās, kur iespējama augsnes nosēšanās vai izkalšana, ietvarstādu augsnes substrātam jāatrodas 3–5 cm zem augsnes virskārtas.
Pēc iestādīšanas augsni ap stādu obligāti piemin ar kāju, lai sekmētu labāku sakņu (augsnes substrāta) kontaktu ar augsni un novērstu gaisa spraugu saglabāšanos.
Kokam ir jābūt iestādītam taisni (vertikāli).
Stādījumu aizsardzība

Ar dažādiem augu aizsardzības līdzekļiem tiek palielināta mežaudzes noturība pret pārnadžu postījumiem.

Noderīgus padomus jaunaudžu aizsardzībai sagatavojusi "PATA Strenči" meža apsaimniekošanas speciāliste Justīne Čama.
Noskaties!
Jaunaudžu (agrotehniska) kopšana

Jaunie stādījumi tiek atbrīvoti no zālaugu apēnojuma, kā arī sakņu konkurences, nodrošinot stādiem labākus augšanas apstākļus.

Jaunaudžu retināšana

Pareizi izkopjot jaunaudzes, mērķa sugai jeb atstājamiem kokiem ievērojami palielinās augšanas telpa, kas veicina straujāku audzes attīstību, vienlaicīgi samazinot meža audzēšanas cikla ilgumu.

Dokumentācijas sagatavošana

Noslēdzot meža atjaunošanu, Valsts meža dienestā ir jāiesniedz pārskats par veiktajiem darbiem.

Sadarbojoties ar PATA grupu, mūsu speciālisti nodrošinās visus posmus, sākot no augsnes sagatavošanas, stādu izvēles un iegādes līdz pat dokumentācijas sagatavošanai, noslēdzot meža atjaunošanu.
Laura Poikāne
Ja tev ir interese par meža apsaimniekošanas vai mežistrādes darbiem, tostarp cirsmu pārdošanu, sazinies ar PATA klientu apkalpošanas speciālisti Lauru Poikāni.
Pārbaudi, vai tava meža inventarizācija ir aktuāla
Saskaņā ar Meža likumu meža īpašniekam ir jānodrošina pirmreizējā meža inventarizācija, kā arī ne retāk kā reizi 20 gados tā jāatjauno un jāiesniedz Valsts meža dienestā. Meža inventarizāciju var veikt tikai sertificēti pakalpojumu sniedzēji. PATA grupa meža īpašniekiem piedāvā veikt meža inventarizāciju.
Kas jādara, lai uzsāktu sadarbību ar PATA grupu nolūkā veikt meža inventarizāciju?
Meža īpašnieks nosūta PATA taksatoram īpašuma kadastra numuru un zemes robežu plānu.
PATA taksators divu darba dienu laikā nosūta piedāvājumu inventarizācijas veikšanai.
Pēc piedāvājuma apstiprināšanas PATA taksators piecu darba dienu laikā dodas uz klienta mežu, lai apsekotu to dabā, aprakstot koku sugas, vecumu, augšanas apstākļus un sniedzot citu informāciju.
Pēc apsekošanas dabā ne ilgāk kā viena mēneša laikā taksators sagatavo dokumentāciju iesniegšanai Valsts meža dienestā.
Svarīgi! Ja meža inventarizācija tiek veikta, lai saņemtu ciršanas atļauju darījumam ar kādu no PATA grupas uzņēmumiem, pakalpojumi ir bez maksas.
Sazinies ar PATA taksatoriem!
Latgale
Renārs Mizišs 26277226
renars.miziss@pata.lv
Kurzeme
Aiva Lapiņa 26292727
aiva.lapina@pata.lv
Vidzeme
Vilnis Meisītis 20225727
vilnis.meisitis@pata.lv
PATA grupa ir lielākais pilna cikla meža apsaimniekošanas, kokrūpniecības, koksnes loģistikas un kokmateriālu tirdzniecības uzņēmums Latvijā. Uzņēmums ir arī viens no lielākajiem privātajiem mežu īpašniekiem. Grupas uzņēmumos visā Latvijā strādā vairāk nekā 700 darbinieku.

PATA grupai ir lielākā specializētā kokmateriālu veikalu ķēde Baltijas jūras reģionā. Latvijā PATA grupai ir pieci veikali – Rīgā, Dreiliņos, Saldū, Liepājā un Valmierā, Lietuvā divi veikali – Kauņā un Viļņā, savukārt Polijā viens – Olštinā. Visās valstīs klienti kokmateriālus var iegādāties arī e-veikalā.

Pievienojies PATA ekosistēmai!
Veidoja:
Saturs: PATA grupa
Dizains: Inga Čujevska
Izstrāde: Ervīns Malnačs
Redaktore: Kristīne Melne
Projekta vadība: Ēriks Radželis
Mediju komunikācijas eksperts: Līva Lāce
Projekts sadarbībā ar: