Foto: Shutterstock
Neatkarīgi no tā, vai jūsu bērnam ir tikai viens gadiņš vai pieci, vai pat visi desmit, jums būtu jāpadomā par viņa labklājību nākotnē. Jo ātrāk izlemsiet par labu uzkrājumam bērna nākotnei, jo vairāk izdosies uzkrāt. Varbūt no šodienas skata punkta tas šķiet kā papildu slogs, bet pēc vairākiem gadiem jūs būsiet pateicīgi paši sev, kad bez liekām galvas sāpēm varēsiet apmaksāt bērnam augstāko izglītību, braukšanas kursus vai vienkārši uzdāvināt vērā ņemamu naudas summu 18 gadu jubilejā.

"Finhack" apkopoja informāciju par to, kādi varianti ir pieejami Latvijā tiem vecākiem, kuri vēlētos krāt bērnu nākotnei un izmantot šim nolūkam nevis zeķi, bet drošus finanšu instrumentus. Starp tiem būtu minami:

  1. bankas termiņdepozīts;
  2. pilngadības krājkonts;
  3. uzkrājums bērna nākotnei ar līgumslēdzēja dzīvības apdrošināšanu;
  4. ieguldījumi fondos;
  5. ieguldījumi zeltā.


Šos finanšu instrumentus piedāvā Latvijas bankas, kā arī citas finanšu institūcijas. Katram variantam ir savas priekšrocības un trūkumi, bet izvēles posmā būtu jāpievērš uzmanība tādiem aspektiem kā apkalpošanas komisija, uz kā vārda tiek veidots uzkrājums, līguma laušanas un naudas izņemšanas nosacījumi. Cits svarīgs jautājums ir par peļņas iespējām, jo jebkuru uzkrājumu apdraud inflācija, kas varētu "apēst" uzkrājumu vērtību un to ievērojami samazināt.

Bankas termiņdepozīts

Uz kā vārda tiek slēgts līgums. Termiņdepozīts vai termiņnoguldījums ir krāšanas rīks, kuru izmantojot, bankā var ieguldīt naudas līdzekļus uz periodu no 1 mēneša līdz 5 gadiem ar fiksētu procentu likmi, noslēdzot līgumu uz sava vārda.

Apkalpošanas komisija. Līgumam nav apkalpošanas maksas.

Peļņas iespējas. Ja izmanto peļņas kalkulatoru, kas ir pieejams jebkuras bankas interneta vietnē, var secināt, ka peļņas iespējas ir niecīgas (līdz 0,4-0,8%). Piemēram, ieguldot 10 000 EUR uz pieciem gadiem "Citadele" bankā, jūs nopelnīsiet 25 eiro, no kuriem 5 eiro nāksies iemaksāt kā iedzīvotāju ienākuma nodokli. "Luminor" bankā ar termiņdepozītu ir iespējams nopelnīt tikai tajā gadījumā, ja noguldījums tiek veikts ASV dolāros, Norvēģijas kronās vai Lielbritānijas mārciņās. Ieguldot 10 000 USD uz pieciem gadiem, jūs nopelnīsiet 75 dolārus mīnus iedzīvotāju ienākuma nodokli. Jāņem vērā arī valūtas konvertācijas izmaksas.

Līguma laušanas nosacījumi. Laužot līgumu pirms noteiktā termiņa, nāksies samaksāt bankai no 1 līdz 1,5% no ieguldītās summas. Dažās bankās, izņemot termiņdepozītu pirms termiņa beigām, aprēķinātie procenti netiek izmaksāti un jau izmaksātie procenti tiks ieturēti no izmaksājamās depozīta pamatsummas.

Papildu informācija. Katra banka nosaka minimālo summu ieguldījumam. Noguldījuma termiņš var tikt automātiski pagarināts. Noguldījuma summu un uzkrātos procentus var saņemt termiņa beigās vai katru mēnesi pārskaitījuma veidā uz jūsu norādīto norēķinu kontu. No uzkrātajiem peļņas procentiem tiks automātiski ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Pilngadības krājkonts

Uz kā vārda tiek slēgts līgums. Pilngadības krājkonts tiek noslēgts uz bērna vārda un līdzekļi ir pieejami tikai pašam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas. Līguma laikā līdzekļi ir pieejami tikai ar Bāriņtiesas atļauju.

Apkalpošanas komisija. Līgumam nav apkalpošanas maksas.

Peļņas iespējas. Šobrīd ir ļoti ierobežotas. "Pareizāk pat teikt, ka to praktiski nav, jo depozītu procentu likmes ir teju nulles līmenī. Apzinoties, ka normālā ekonomiskajā situācijā inflācija ir ap 2%, sanāk, ka šajā risinājumā pastāv liels risks, ka uzkrājumu daļēji "apēd" inflācija. Tāpēc šobrīd Pilngadības krājkontu vairāk izmanto gadījumos, kad nepilngadīgai personai pienākas līdzekļi, piemēram, mantojums, kurš nedrīkst būt bērnam pieejams, kamēr nav sasniegta pilngadība," situāciju skaidro Karīna Rokjāne, "Swedbank" Investīciju atbalsta daļas Produktu līnijas vadītāja.

Līguma laušanas nosacījumi. Noslēdzot līgumu ar finanšu institūciju, ir jāpievērš īpaša uzmanība līguma slēgšanas iespējām un naudas izņemšanas temiņiem. Piemēram, "Luminor" banka "ļaus" izņemt līdzekļus 7 dienu laikā, savukārt "Citadele" bankai ir jāpaziņo par jūsu vēlmi pārskaitīt naudu no krājkonta uz citu kontu, brīdinot 35 kalendārās dienas iepriekš. Ja šo transakciju veiksiet, nebrīdinot banku, tiks piemērota komisijas maksa 1% apmērā no uzkrātas summas.

Papildu informācija. Pilngadības krājkonts tiek atvērts uz bērna vārda un tas "pieder" bērnam. Līdz ar to kontā iemaksātie līdzekļi ir bērna īpašums, kas savukārt nozīmē, ka līdzekļi var būt pieejami bērnam, tikai sasniedzot pilngadību, kad bērns uzņemas pilnu atbildību par saviem personīgajiem lēmumiem.

Uzkrājums bērna nākotnei ar līgumslēdzēja dzīvības apdrošināšanu

Uz kā vārda tiek slēgts līgums. Uzkrājums bērna nākotnei ir uzkrājošā dzīvības apdrošināšana, ko noslēdz pilngadīga persona (vecāks, vecvecāks, krustvecāks, ģimenes draugs utt.), līgumā norādot, ka naudas saņēmējs jeb labuma guvējs termiņa beigās ir bērns. Pat, ja atgadās ļaunākais, šis uzkrājuma veids kalpo kā līgumslēdzēja dzīvības apdrošināšana, un bērns saņems visu plānoto uzkrājuma apjomu, jo apdrošinātājs neiemaksāto daļu segs no savas puses.

Apkalpošanas komisija. Parasti pakalpojumu var pieteikt bez maksas, bet līguma darbības laikā būs jāmaksā komisija. Komisijas apmērs atšķiras katram pakalpjumu sniedzējam, tas varētu svārstīties diapazonā no 1% līdz 4,5%.

Peļņas iespējas. Uzkrājums bērna nākotnei ir krāšanas veids, kura līdzekļi tiks ieguldīti finanšu tirgos. Ieguldījumi finanšu tirgos nozīmē arī rēķināšanos ar tirgu svārstīgumu. "Būs brīži, kad, vērtspapīru cenām samazinoties, arī pati uzkrājuma vērtība samazināsies, savukārt brīžos, kad vērtspapīru cena augs, vairosies arī uzkrājuma vērtība. Tāpēc ir svarīgi kritumu brīžos turpināt veikt savas regulārās iemaksas, jo tad pastāv iespēja par zemākām cenām iegādāties lielāku daļu vērtspapīru. Kad to cenas atkal palielināsies, tad arī krājējam būs iespēja vairāk nopelnīt," uzsver investīciju eksperte Karīna Rokjāne.

Līguma laušanas nosacījumi. Parasti līgumu noslēdz līdz bērna 18 gadiem. Ja līdzekļu izmaksa tiek pieteikta 5 gadu laikā no Līguma sākuma datuma, tad finanšu institūcijai būs jāsamaksā 1% no uzkrājuma. Visos citos gadījumos ir iespējams lauzt līgumu bez maksas.

Papildu informācija. Līguma darbības laikā var mainīt līdzekļu saņēmēju uz personu, kas līgumu noslēgusi. Tā ir viena no šī finanšu instrumenta priekšrocībām, jo nepieciešamības gadījumā līdzekļiem ir iespējams piekļūt bez Bāriņtiesas atļaujas.

Uzkrājums bērna nākotnei ir viens no retajiem ieguldījumu risinājumiem, kur tiek piemērotas garantijas līguma termiņa beigās, uzsver Rokjāne. Ja līguma termiņam beidzoties, finanšu tirgu kritumu dēļ uzkrājuma vērtība ir mazāka par iemaksāto summu līgumā, tad krājējs saņems tieši tik, cik iemaksājis, jo to nosaka šī uzkrājuma garantija.

Izvēloties šo instrumentu, pastāv iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no veiktajām iemaksām gada laikā, kas ir papildus bonuss, kas nāk klāt iespējamajai peļņai. Pieteikt nodokļa atmaksu var, iesniedzot gada ienākumu deklārāciju. Parasti informācija par attaisnotajiem izdevumiem, kas ir saistīti ar uzkrājumu veidošanu, nonāk Valsts ieņēmumu dienestā automātiski, līdz ar ko gan uzkrātā summa, gan nodokļu atmaksas apjoms jau būs pieejams VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.

Ieguldījumu fondi

Uz kā vārda tiek slēgts līgums. Fondi ir vairāku ieguldītāju līdzekļu apvienojums, kurus pārvalda profesionāli ieguldījumu pārvaldnieki, dodot iespēju gūt peļņu no vērtspapīru tirgus dinamikas. Ieguldījumu kontu var slēgt tikai uz sava vārda.

Apkalpošanas komisija. Ieguldījumu kontam ir divu veidu komisijas maksas. Pirmā ir komisija, ko ietur fondu pārvaldītājs par līdzekļu pārvaldīšanu un citiem izdevumiem. Otrā ir komisija par fondu daļu pirkšanu vai pārdošanu. Ir tādi fondi, kur netiek piemērota maksa par pirkšanu un pārdošanu, bet pārvaldīšanas komisija tomēr ir pastāvīga.

Peļņas iespējas. Iespējams, šis ir visienesīgākais finanšu instruments ilgtermiņā, kur vidēji var sagaidīt 4-6% ienesīgumu, plānojot ieguldīt vismaz 10 gadu periodā. Piemēram, ieguldījumi tiešā vai netiešā veidā kāda uzņēmuma akcijās, kuru cena ir atkarīga arī no uzņēmuma darbības rezultātiem, nākotnes perspektīvām, no uzņēmuma/nozares/reģiona attīstības, statistiski uzrāda ievērojami augstākas pelnīšanas iespējas, turklāt papildus tam sniedz iespējas saņemt ienākumus arī no dividendēm, uzsver Karīna Rokjāne. Tai pat laikā jāpiebilst, ka ieguldījumi fondos un akcijās ir riskants investīciju veids, un risks ir tieši proporcionāls ienesīgumam.

Līguma laušanas nosacījumi. Noformējot ieguldījumu kontu, nav jānorāda konkrēts laika termiņš. Tas nozīmē, ka jūs varat investēt tik ilgi, cik vien gribat, reinvestējot peļņu. Nodoklis par kapitāla pieagumu būs jāmaksā tikai tajā brīdī, kad jūs vēlēsieties piekļūt uzkrātajiem līdzekļiem.

Papildu informācija. Pirms fonda izvēlēšanās vispirms jāapdomā savi mērķi un jānosaka sava investīciju stratēģija – vai vēlaties tikai pasargāt savus naudas līdzekļus no inflācijas vai jūsu mērķis ir gūt pēc iespējas lielāku peļņu. Gan pirmais, gan otrais mērķis ir gana labs, ja jūs plānojat krāt bērna nākotnei.

Ieguldījumi zeltā

Uz kā vārda tiek slēgts līgums. Latvijā ir iespējams iegādāties zelta monētas un stieņus. Tāpat kā citu ieguldījumu gadījumā, ieguldot zeltā, jūs kā vecāki, pērkat to paši savā vārdā, pat, ja mērķis ir uzkrāt bērna nākotnei. Ir svarīgi paturēt prātā, ka investīciju zelta monētas un stieņus var nodot mantojumā, juridiski noformējot attiecīgos dokumentus pie notāra un reģistrējot zelta vērtību mantošanas brīdī.

Apkalpošanas komisija. Nav ikmēneša apkalpošanas maksas un nav citu izmaksu/komisijas maksu, izņemot tās, kas tiek piemērotas iegādes brīdī.

Peļņas iespējas. Zelts tiek uzskatīts par drošu ieguldījuma veidu, kas vairāk vērsts uz esošā kapitāla saglabāšanu, ne tik daudz tā vairošanu. "Krīzes laikā var piedzīvot brīžus, kad finanšu tirgos ir strauji kritumi un tad pieredzējuši ieguldītāji izlemj par labu zelta iekļaušanai savā ieguldījumu portfelī, lai mazinātu sava portfeļa svārstīgumu. Zelts var pasargāt daļu no portfeļa vērtības krīzes vai pārāk lielas inflācijas, bet būtu neobjektīvi no zelta sagaidīt būtisku vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Runājot par ieguldījumiem kopumā, vienmēr ir svarīga diversifikācija jeb ieguldījumu dažādošana, tādā veidā samazinot ieguldījuma riskus. Ne velti pastāv teiciens, ka visas olas vienā grozā neglabā. Atsevišķos gadījumos zelts var būt kā daļa no ieguldījuma portfeļa, tomēr nebūtu ieteicams to uztvert kā galveno peļņu nesošo aktīvu," skaidro investīciju eksperte Karīna Rokjāne.

Līguma laušanas nosacījumi. Investējot zeltā, jums nav noteikta ieguldījumu horizonta, tie varētu būt 5-10 gadi vai vairāk. Te ir iespēja pašam noteikt, kad pirkt un kad pārdot zeltu, izvērtējot situāciju finanšu tirgos un pasaules ekonomikā.

Papildu informācija. Kā jebkurš cits finanšu instruments, kas ir vērsts uz kapitāla pieaugumu, zelts ir kapitāla pieauguma nodokļa objekts. Naudas līdzekļus, ko Latvijas iedzīvotājs gūst no ieguldījumu zeltā pārdošanas, apliek ar kapitāla pieauguma nodokli 20% apmērā.

Viela pārdomām

Finanšu grāmatās vai internetā var atrast informāciju arī par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, kas varētu ienest ievērojamu naudas summu, ko atdot bērna pārvaldībā, viņam sasniedzot noteiktu vecumu. Tomēr šis variants paredz nepieciešamību pēc liela daudzuma brīvu līdzekļu īpašuma iegādei. Protams, ja jums jau pieder kāds mājoklis, ko jūs varētu izīrēt, tad būtu prātīgi novirzīt īres maksu uzkrājumiem bērnam, izmantojot vienu no augstāk minētajiem instrumentiem.

Galvenā motivācija uzkrājumiem ir ideja, ka laikā, kamēr bērns aug, ir iespēja sakrāt lielāku naudas summu, kas palīdzētu bērnam spert pirmos soļus lielajā dzīvē. Tikai pēc tam, apzinoties, ka naudu kontā "apēd" inflācija, ir vērtīgi motivēt sevi arī ar domu, ka labāk izmantot uzkrājumu risinājumu, kas ilgtermiņā sniedz arī peļņas iespējas.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!