Apbalvojums piešķirts par ilggadēju, nesavtīgu, atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu Valmieras pilsētas labā, sekmējot tās nepārtrauktu izaugsmi. Apbalvojums tiks pasniegts arī bijušajam Valmieras 36.arodvidusskolas direktoram (2000-2011) Guntaram Bilsēnam par ieguldījumu Valmieras pilsētas izaugsmē un izglītības sistēmas pilnveidē, stiprinot profesionālās izglītības prestižu un veidojot izglītības procesam nepieciešamo infrastruktūru.

Apbalvojumu "Goda valmierietis 2014" piešķirs arī Gīterslo apriņķa kultūras sakaru koordinatorei, mākslas kuratorei Silvanai Kreijerei par ilggadēju ieguldījumu starptautiskās sadarbības veicināšanā starp Valmieru un Gīterslo apriņķi Vācijā, sekmējot daudzveidīgu mākslas un kultūras projektu norisi, nodrošinot pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Vācijas māksliniekiem, iespēju iepazīties ar mākslinieku daiļradi, kā arī par ieguldījumu, stiprinot sieviešu nevalstisko organizāciju sadraudzības veidošanos.

Apbalvojums "Gada valmierietis 2014" tiks piešķirts Baibai Valantei, Valmieras drāmas teātra aktrisei, par izcilu radošo sniegumu un teātra mākslas popularizēšanu, Valmieras Bērnu sporta skolas peldēšanas trenerei Intai Andrejānovai par ilggadēju, profesionālu ieguldījumu jauno sportistu un Latvijas izlašu dalībnieku sagatavošanā, kā arī peldēšanas attīstības veicināšanu Valmieras pilsētā.

Tāpat apbalvojumu saņems NATO izcilības centra Stratēģiskās Komunikācijas jautājumos vecākais eksperts Māris Tūtins par patriotisma veicināšanu, ieguldījumu "Kaugurmuižas" teritorijas sakopšanā un efektīvas sadarbības veidošanu starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm, Valmieras pilsētas pašvaldību un citiem partneriem, nodrošinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 24.gadadienas svinības Valmierā. Šogad apbalvojums "Gada valmierietis 2014" tiks pasniegts arī Jānim Lilienfeldam, uzņēmējam un SIA "VALREK" īpašniekam, par ieguldījumu uzņēmējdarbības vides stiprināšanā un darbavietu nodrošināšanu Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotājiem, kā arī smagatlētikas trenerim Andrejam Rožlapam par ilggadēju un panākumiem bagātu darbu, sagatavojot sportistus spēka trīscīņas disciplīnās, kā arī par ieguldījumu Latvijas un Valmieras starptautiskās atpazīstamības veicināšanā.

Savukārt pilsētas apbalvojumu "Pateicība" saņems senioru šlāgergrupas "Džambulaija" vadītāja Dzintra Rudzīte par radošu ieguldījumu un neizsīkstošu enerģiju darbā ar senioriem, informācijas tehnoloģiju speciālists un smagatlēts Mārtiņš Krūze par izciliem sasniegumiem klasiskajā spēka trīscīņā un ieguldījumu Latvijas un Valmieras starptautiskās atpazīstamības veicināšanā, kā arī bezdarbnieku darba praktizēšanas vadītāja un Valmieras 2.vidusskolas vēstures skolotāja Anita Avere par veiksmīgu un motivējošu skolēnu darba koordinēšanu 2014.gada vasarā.

Visi apbalvojumu saņēmēji tiks sveikti Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītā svinīgā sarīkojumā 18.novembrī plkst.17.00 Valmieras Kultūras centrā. Koncertā uzstāsies Jēkaba Nīmaņa kvartets, Valmieras Kultūras centra jauktie kori "Skan" un "Konsonanse", kamerkoris "Kaķi", kā arī Valmieras Mūzikas skolas koris "Sollare". Ieeja bez maksas. Pasākuma laikā Goda un Gada valmieriešiem tiks pasniegts Valmieras pilsētas pašvaldības atzinības raksts un īpaši izgatavota piemiņas nozīmīte - Valmieras sudraba pakavs, kurā iegravēts apbalvojuma saņēmēja vārds un uzvārds.

Valmieras pilsētas apbalvojumi "Goda valmierietis" un "Gada valmierietis" tiek piešķirti kopš 1999.gada.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!