"Smart Technologies" ir interaktīvo tāfeļu ražotājs. Ventspils 2.pamatskolas skolotāji pierādīja, ka prot un var pilnīgi izmantot šo moderno interaktīvo tāfeļu sniegtās iespējas. Tādēļ Baltijas Biroju Tehnoloģijas direktors Agris Porejs svinīgā ceremonijā kopā ar statusu apstiprinošiem dokumentiem pasniedza "SMART Showcase Schools" sienas plāksni, kas apliecina, ka skola ir kļuvusi par pirmo metodisko centru Baltijā, kurā tiks apmācīti arī citu skolu skolotāji darbam ar interaktīvajām tāfelēm.