Kāda parasti ir tava gada izskaņa? Vai ir kādi īpaši svētku ieradumi, receptes, dziesmas? Kā tērpies? Kur svini? Aicinām tevi pastāstīt par svētku gaitu, atbildot uz jautājumiem, kā arī dalīties ar fotomirkļiem!

Aptauja veidota sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētniekiem, kuri turpina iepazīt svētku svinēšanas un īpašu dienu atzīmēšanas paradumus mūsdienu Latvijā.

Atmiņas vai personīgo pieredzi, piedaloties Maija dziedājumos, aicinām iesniegt arī Latviešu folkloras krātuves elektroniskajā vietnē "LFK jautā".

Pētījums noris ERAF finansētā projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību; starpdisciplināras pieejas digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (Nr. 1.1.1.1/16/A/040).