2012. gadā tika grozīts likums, padarot neskaidru to, kurš nodrošinās Satversmes 90. pantā noteikto pienākumu "ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības". Proti, kļuva neskaidrs, kurš informēs 1,5 miljonus Latvijas pilsoņu par to, ka valsts atļāvusi, reģistrējusi un notiek konstitucionāla procedūra –119 pašvaldībās velētāju (tautas) likumprojekta parakstīšana iesniegšanai Saeimā.

Līdz šim vēlētāju informēšanu nodrošināja Centrālā vēlēšanu komiteja (CVK), kurai budžetā tika rezervēti līdzekļi publikāciju apmaksai medijos.

Šobrīd informēšana ir apturēta. Valsts izvairās informēt savus pilsoņus par viņu Satversmē garantētajām tiesībām un iespējām piedalīties valsts pārvaldē, iesniedzot likumprojektus Satversmes 78. panta kārtībā Saeimā.

Biedrībai APPL nav naudas un cilvēkresursu valsts vietā pildīt šo lielo darbu, proti, informēt pilsoņus Latvijā un ārzemēs, kur atrodas ap 400 tūkstošiem Latvijas valstspiederīgo. Pilsoņi būtu jāinformē par valsts reģistrētu oficiālu procedūru, kurā ikvienam, kurš to vēlas, ir tiesības piedalīties. Informēšanai nepieciešamo līdzekļu nav arī nevienai citai biedrībai Latvijā.

Šobrīd novērojama liela pilsoņu neizpratne. Tiek diskreditēta Satversme un demokrātijas jēga, jo valsts amatpersonas neskaidro būtisko atšķirību starp vēlēšanām un likumprojekta parakstīšanu 119 pašvaldībās un starp nereģistrētām dažādām privātām iniciatīvām, no kurām dažas ir pat aizliegtas.

Oficiālas valsts reģistrētas un ar likumu aizsargātas likumprojektu parakstīšanas procedūras pašlaik Latvijā ir tikai trīs:
1) valsts atļauts, CVK reģistrēts likumprojekts – atjaunot tautai tiesības iesniegt vienkāršos likumprojektus Saeimā,
2) valsts atļauts, CVK reģistrēts lēmumprojekts – atlaist Saeimu,
3) valsts atļauts, Eiropas Komisijā reģistrēts Eiropas Savienības regulas projekts noteikt, ka ģimene sastāv no tēva, mātes un bērniem (jāsavāc 6 000 parakstu).

Šīs vēlētāju likumdošanas trīs iniciatīvas un to parakstīšanu aizsargā likums (Krimināllikuma 90. pants). Jebkāda likumprojektu parakstīšanas kavēšana ar viltu, draudiem vai citā veidā ir sodāma.

Visas pārējās, tostarp desmitiem citu parakstu vākšanu, kādas notiek Latvijā, ir privātas, neoficiālas un nav saistošas Saeimai . Tāpat Saeimai nav saistošs arī portāls "Manabalss.lv".
Vairāk informācijas var iegūt CVK mājaslapā https://www.cvk.lv/pub/public/31154.html un valsts portālā www.latvija.lv/pv.