Iespējams, ka konstruktīvu risinājumu dēļ vairāki kabineti ir ar divstāvu plānojumu. Pirmais stāvs (halle) visas ēkas platībā netiek izmantots. Halles vidū ir strūklaka, kas uztur telpās mitrumu. Tika izmērīts telpas relatīvais mitrums, kas bija ap 80%–90%. Tā kā nav nodalītas priekštelpas, mitrums izplatās visas ēkas augstumā.

Gaisa lielā mitruma dēļ norobežojošo konstrukciju apmestais mūris ir ar mitrumu piesūcināts. Lai mitrumu no sienām dabūtu ārā, nepieciešami vismaz 10 gadi, dabiski ventilējot. Mitrajās sienās veidojas baktērijas, radot telpā savdabīgas smakas, kas, iespējams, pat ir kaitīgas darbinieku veselībai.

Ēkas telpu lielā augstuma un gravitācijas iespaidā notiekošās gaisa cirkulācijas dēļ darbinieki, lai mazinātu gaisa caurplūšanu, durvju sliekšņu priekšā lika avīžu vīstokļus utt.

Kādi pasākumi tika veikti pēc 2000. gada, lai cīnītos ar pielaistajām nepilnībām projektēšanas stadijā, nezinu. Lietderīgo platību palielināt un izmantot būvi tagadējai funkcijai (domes ēka) bez kapitālas pārbūves nav iespējams un nav racionāli. Iespējams, visus plašos koridorus un pat gaisa akas var lietderīgi izmantot. Kā būvspeciālists, būvinženieris, pieredzējis būvnieks un vairāku grāmatu un daudzu rakstu autors patriotisku apsvērumu dēļ iesaku tagadējo domes ēku pārprofilēt par Laikmetīgās mākslas muzeju, kas būtu vairākkārt lētāk par pašreiz iecerēto (40 miljoni).

Ceru, ka tauta manu priekšlikumu atbalstīs. Tādējādi valsts varētu ieekonomēt līdzekļus, kurus varētu izmantot valsts iedzīvotāju sociālajām vajadzībām. Ceru, ka augstos krēslos sēdošie sapratīs, ko dod piedāvātais priekšlikums valstij.

Iespējams, ka muzejam paredzētā nauda jau daļēji ir izmantota un sadalīta starp "pašu, mašu un sašu". Tādā gadījumā es gaidu lielu pretdarbību no shēmotājiem un viņu virsvadības.

Varbūtējs jautājums – kur likties Rīgas domei?

Iesaku Rīgas domes personālu pārcelt uz bijušo Vidzemes priekšpilsētas izpildkomitejas ēku Brīvības gatvē Nr. 266, kurai ir gatava infrastruktūra. Ēka projektēta atbilstoši administratīvo ēku prasībām – ar divkāršu un pat vairākkārt lielāku lietderīgo platību. Tā nav bloķēta ar citām ēkām. Ēkas priekšplānā ir plašs labiekārtots laukums ar ieejas paaugstinājumu. Uz paaugstinājuma Rīgas domes mērs, iespējams, var nostāties un uzsaukt saviem piekritējiem: "Krim naš!"

Rēgs, kas neizdaiļo pilsētas panorāmu

Deviņdesmito gadu sākumā, kad plaši izvērtās polemika par "gaismas pils" jeb bibliotēkas būvniecību, sabiedrībai izteicu priekšlikumu. 80. gados veicu kolhoznieku nama (Zinātņu akadēmijas) augstceltnes torņa daļas tehnisko izpēti. Tad man radās ideja, kā šo mantoto okupācijas rēgu padarīt par pilsētas sabiedrībai pieņemamu ēku. Priekšlikums bija ēkas torni demontēt līdz postamentam un tā vietā uzbūvēt tiešā nozīmē gaismas pili (pretēji bibliotēkai, kuru simboliski sauc par gaismas pili), kuras sienas tiktu izbūvētas no stikla un attiecīgi izgaismotas. Jaunbūves izgaismojums saplūstu ar pilsētas panorāmas apgaismojumu, un vakara saule izgaismotu šo stikla torni, piešķirot Rīgas panorāmai skaistu akcentu.

Priekšlikumam ir virkne pozitīvu priekšnoteikumu. Ēkai ir nepieciešamā infrastruktūra. Torņa postamenta laukums ļauj izbūvēt papildu telpas vairāku stāvu augstumā. Ēkas sienu gabarītos iespējams izvietot plašas telpas ar teju neierobežotu nestspēju. Izdevīgais ēkas ģeogrāfiskais izvietojums un neapgūtais laukums ēkas priekšplānā. Ēka būtu piemērota plašiem sabiedrības pasākumiem.

Teritorijā ir zems gruntsūdens līmenis, kas dod iespējas izbūvēt pazemes garāžas. Ēka atrodas pilsētas satiksmes transporta mezglā. Vai tā nebūtu izdevīga vieta ar vismazākajiem finansiālajiem tēriņiem?

Esmu pārliecināts, ka šī ēka izmaksātu vislētāk, rēķinot uz 1 m³ vai 1 m² izmaksām relatīvā izteiksmē, salīdzinājumā ar līdzīgām sabiedriskajām ēkām. Esmu pārliecināts, ka varas krēslos sēdošie pateiks (kā tas mēdz būt), ka tas par lētu utt.