Izdevumi palielināsies, jo, piemēram, plānots palielināt FKTK darbinieku skaitu par četriem speciālistiem, kā arī atsevišķos amatos varētu tikt paaugstināts atalgojums. Palielināsies uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi, kā arī ar starptautisko sadarbību saistītie izdevumi.

FKTK darbība tiek finansēta tikai no tirgus dalībnieku maksājumiem. Lauvas tiesu – trīs ceturtdaļas - no FKTK budžeta nodrošina banku maksājumi. Kredītiestāžu maksājumi FKTK nākamgad plānoti 9,15 miljonu eiro apmērā, un tas ir par 16% vairāk nekā šī gada FKTK budžetā veikto banku maksājumu kopsumma. Savukārt ar apdrošināšanas uzraudzību saistītie ieņēmumi 2018. gadā lēsti 1,76 miljonu eiro apmērā, kas būs par 12% vairāk nekā 2017. gada budžetā, liecina FKTK publicētā informācija.

Tirgus dalībnieku maksājumi noteikti, ievērojot katra tirgus dalībnieku segmenta uzraudzībai patērētos resursus un izvērtējot to spēju segt šo resursu izmaksas, skaidro FKTK. Tādējādi 78% no FKTK 2018. gada budžeta tiks segti no visām monetārajām finanšu iestādēm kopā, bet pamatā 75% budžeta sedz komercbankas, vēl 14% – no apdrošināšanas tirgus dalībniekiem un 8% – no finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem un privāto pensiju fondu pārvaldniekiem.

FKTK padome apstiprinājusi FKTK budžetu nākamajam gadam, ņemot vērā gan prioritāros virzienus, gan FKTK augušos pienākumus Eiropas Banku savienības vienotā uzraudzības mehānisma un vienotā noregulējuma mehānisma ietvaros, gan arī nepieciešamību stiprināt FKTK funkcijas, kas saistītas ar finanšu nozares dalībnieku darbības atbilstības līmeņa paaugstināšanu noteiktajām regulatīvajām prasībām. Plānotas arī investīcijas FKTK darbības procesu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai.

FKTK nākamajam gadam noteikusi šādus prioritāros darbības virzienus – efektīvi pārvaldītas uz attīstību vērstas organizācijas veidošana un regulējuma un attīstības komponentes līdzsvarošana uzraudzības pieejā, veicinot inovatīvu finanšu pakalpojumu vidi.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš paziņojumā medijiem skaidro, ka iepriekš liels darba uzsvars sektorā ir bijis uz to, lai Latvijas finanšu institūcijas strādātu augstākā atbilstības līmenī un saskanīgi ar starptautisko labāko praksi. Tagad sācies jauns posms, jo daudz ir paveikts. FKTK vadītājs pozitīvi vērtē komercbanku veikumu, ieviešot jaunas kontroles sistēmas, uzlabojot gan transakciju, gan klientu bāzes kvalitātes prasības. "Ir pamatotas cerības, ka šis iesāktais darbs tikpat sekmīgi turpināsies," norāda Putniņš.

Savukārt uzrauga svarīgākais uzdevums turpmāk būs nodrošināt attīstības, jaunu ideju un regulējuma līdzsvaru, lai uzraudzība veicinātu inovatīvu, efektīvu un arī drošu un klientiem noderīgu finanšu pakalpojumu rašanos. "Inovāciju mugurkauls Latvijas finanšu sektorā būs tā spēcīgākie dalībnieki – Latvijas komercbankas," pārliecināts Putniņš.