Licence anulēta pēc paša tirgus dalībnieka lūguma.

''Hanzas Kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai'' nav neviena noguldījuma vai izsniegta kredīta un tā ir sākusi likvidācijas procesu. Saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likumu, FKTK var anulēt krājaizdevu sabiedrībai izsniegto licenci, ja FKTK ir saņēmusi krājaizdevu sabiedrības iesniegumu par licences anulēšanu un ja krājaizdevu sabiedrība ir sākusi likvidāciju.

Iepriekš – šī gada 9. maijā – FKTK padome pieņēma lēmumu ''Hanzas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības'' licences darbību apturēt, jo sabiedrības darbībā bija konstatēti trūkumi un nepilnības iekšējās kontroles sistēmā.

FKTK noteica krājaizdevu sabiedrībai pienākumu noteiktā termiņā veikt virkni pasākumu sabiedrības darbības turpināšanai.