Savukārt strādnieku darba samaksa palielinājās par 0,6 %, būvmateriālu cenas – par 0,4 %, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,1 %.

Salīdzinot ar 2016. gada novembri, būvniecības izmaksas palielinājās par 3,2 %. Strādnieku darba samaksa pieauga par 5,9 %, būvmateriālu cenas – par 2,9 %, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 2,0 %.

Novembrī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu pieaugums asfaltbetonam, kā arī darba samaksas pieaugums betonētājiem un tiem radniecīgu profesiju strādniekiem.

2017. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 190 būvuzņēmumu un vairāk nekā 40 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem.

CSP norāda, ka cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2016. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 72 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 miljonu eiro gadā, no tiem 26 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 miljoniem eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.