EM izveidotajā sarakstā ir uzskaitītas 29 profesijas, tostarp būvinženieri, finanšu analītiķi, elektroinženieri, programmētāji, zinātnieki, fiziķi un astronomi.

Tāpat sarakstā ir tīmekļa lapu un multimediju veidotāji, kuģu vadītāji un loči, vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti, datu bāzu veidotāji un administratori.

Sākotnēji identificētas un atlasītas profesijas, kurās darbaspēka nepietiekamība var negatīvi ietekmēt Latvijas ekonomikas izaugsmi tuvākajā nākotnē. Pēc tam atlasītas tās profesijas, kur problēmas aizpildīt vakanci ir tiešā veidā saistītas ar darbaspēka trūkumu, nevis zemu atalgojuma līmeni profesijā, skaidro ministrija.

Tāpat ministrija aicināja darba devēju izteikt viedokļus par nozarēm, kurās pašlaik ir vērojams izteikts darbaspēka trūkums vai arī tuvāko divu gadu laikā tāds varētu izveidoties.

Noteikumu projektu ar sarakstu izveidojusi EM pēc Saeimā apstiprinātājiem Imigrācijas likuma grozījumiem. Saeimā februārī apstiprinātie grozījumi atvieglojuši ieceļošanas nosacījumus augsti kvalificētiem speciālistiem, kā arī nodarbinātajiem profesijās, kurās prognozēts būtisks darbaspēka trūkums.

Līdz ar likuma grozījumiem Ministru kabinetam tika noteikts uzdevums izstrādāt profesiju sarakstu, kurās prognozējams būtisks darbaspēka trūkums.

Saraksts paātrinās darba atļauju ārzemniekiem noformēšanas procesu, kā arī palielinās augsti kvalificēta darbaspēka pieejamību darba devējiem Latvijā, paredz ministrija.

Šis profesiju saraksts turpmāk tiks aktualizēts pēc nepieciešamības, ņemot vērā situāciju darba tirgū un EM aktualizētās regulārās darba tirgus prognozes.

Ceturtdien noteikumu projekts "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozēts būtisks darbaspēka trūkums un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki, piemērojot atvieglotus nosacījumus" izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.