Daudzi ekonomikas rādītāji un indikatori atgriezušies pirmskrīzes līmenī, tomēr, kā liecina viena aptauja pēc otras, iedzīvotāju redzējums par savu labklājību un valsts attīstību aizvien ir skeptisks. Pētnieki pieļauj, ka viens no iemesliem ir sociālā nevienlīdzība, kas Latvijā ir krietni plašāka nekā vidēji Eiropā.