Padome apstiprinājusi potenciālo IKP izaugsmi 2018. gadā 3% līmenī, reālo IKP izaugsmi 3,4% līmenī un inflāciju 2,8% līmenī.

Kā vērtē padome, FM makroekonomikas prognozes ir salīdzināmas ar Eiropas Komisijas, Starptautiskā Valūtas fonda un Latvijas Bankas prognozēm.

FDP savā vēstulē FM vērš uzmanību, ka Latvijas uzņēmējdarbības vidē atgriežas optimisms. Taču, lai veicinātu publiskā sektora investīciju pieaugumu, ir svarīgi piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Vienlaikus padome uzsver, ka "strukturālu izmaiņu ieguldījums, lai kāpinātu potenciālā IKP pieaugumu nav pietiekams, un aicina FM atkārtoti pārskatīt potenciālā IKP prognozes, kas precīzāk atspoguļotu ekonomikas ciklu 2021.-2021. gadā".

Saskaņā ar likumu FM sagatavo makroekonomiskās vidējā termiņa prognozes. Savukārt FDP veic neatkarīgu FM potenciālā IKP un nominālā IKP aprēķina novērtējumu. FDP apstiprina FM makroekonomikas prognozes divas reizes gadā.

FM izstrādātās makroekonomiskās prognozes izmanto par pamatu Latvijas Vidēja termiņa budžeta ietvara 2018.-2020. gadam izstrādei.