"Pensionāriem papildus jau esošajām pensijām ir jāsaņem viens procents no bērnu samaksātajiem nodokļiem. Šāda sistēma gan veicinās nodokļu maksāšanu, gan paaudžu solidaritāti," ceturtdien Demogrāfisko lietu padomes sēdē paudis Reirs.

Piemēram, ja algas apmērs ir 500 eiro, tad vecākiem novirzītais 1 % būtu 5 eiro mēnesī. Ja šo summu saņems abi vecāki, tad tā tiks sadalīta uz pusēm.

"Mums ir svarīgi vēlreiz parādīt, ka tie, kas godprātīgi vispārējā režīmā maksā nodokļus, ir ieguvēji – šoreiz tiešā veidā sniedzot atbalstu saviem vecākiem – pensionāriem. Turklāt šādi netiks palielināts nodokļu slogs," priekšlikumu skaidrojis ministrs.

Šādu atbalstu saviem vecākiem sniegs tikai tie nodokļu maksātāji, kuri tos maksā vispārējā režīmā ar likmi 34,09%. Turklāt, jo vairāk ir bērnu, kas maksā nodokļus Latvijā, jo lielāku pensijas piemaksu saņems vecāki.

Šī priekšlikuma īstenošanai LM veidos darba grupu, iesaistot pēc iespējas plašāku sabiedrības pārstāvniecību, jo ir nepieciešams rūpīgi izsvērt tiesiskos, ekonomiskos un sociālos aspektus, kā arī ar administrēšanu saistītus jautājumus.

Plānots, ka darba grupa uzsāks darbu jau šogad un priekšlikumus izstrādās līdz 2018. gada jūlijam.